Biex niżguraw li jkollok l-aħjar esperjenza possibbli, meta żżur il-websajt tagħna, nużaw cookies.
Semma' leħnek! corner

Proposti

Aħna nappoġġjaw Ewropa aktar demokratika

  • Irridu li ċ-ċittadini jkollhom vuċi akbar f'min imexxi l-Ewropa. Fl-elezzjonijiet Ewropej, l-Ewropej għandhom ikunu jafu għal liema kandidat qed jivvutaw. Dan mhux biss iżid ir-responsabbiltà u t-trasparenza iżda jiżgura wkoll involviment akbar tan-nies. Huwa għalhekk li aħna rridu nsaħħu l-proċess ta' "kandidat prinċipali", bil-għan li l-akbar partit li jifforma maġġoranza jkollu d-dritt li jinnomina l-President tal-Kummissjoni. Barra minn hekk, il-kandidatura ta' kull kandidat prinċipali għandha tkun kondizzjonali fuq l-appoġġ tal-partiti nazzjonali rispettivi u fuq l-appoġġ tal-partiti Ewropej, miksub permezz ta' proċess ta' nomina demokratika.

  • Biex tiżdied il-leġittimità demokratika tal-Kummissjoni kollha kemm hi, ikun konvenjenti jekk kull Kummissarju futur ikun jista' jikkontesta wkoll f'pożizzjoni prominenti fl-elezzjonijiet fl-Istat Membru tiegħu/tagħha u jekk kull Kummissarju jkollu l-possibbiltà li jkun ukoll Membru tal-Parlament Ewropew. Barra minn hekk, aħna nemmnu li kull Kummissjoni għandha tinbena fuq ftehim ta' koalizzjoni konkret, li jkun imsejjes fuq linji gwida politiċi u proġetti konkreti.

  • Irridu li l-Parlament Ewropew ikollu drittijiet parlamentari sħaħ. Bħal ma jiġri fil-livell nazzjonali, il-Parlament Ewropew għandu jingħata d-dritt sħiħ ta' inizjattiva leġiżlattiva, u din is-setgħa ma titħalliex biss f'idejn il-Kummissjoni Ewropea.

  • Aħna rridu li l-Parlament Ewropew ikollu drittijiet ta' kontroll sħaħ fuq il-Kummissjoni Ewropea. Il-Parlament Ewropew għandu jkollu l-kapaċità li jakkuża Kummissarji fuq bażi individwali, kif ukoll li jintroduċi mozzjoni kostruttiva ta' nuqqas ta' fiduċja.

  • Aħna rridu nirriformaw il-liġi elettorali biex noħolqu kompetizzjoni vibranti bejn il-partiti li tirrifletti n-natura tal-Unjoni tagħna u tiżgura li kull votant Ewropew ikollu dritt ugwali li jipparteċipa fl-elezzjonijiet Ewropej irrispettivament mill-post ta' residenza tiegħu jew tagħha.

  • Aħna rridu mekkaniżmu legalment vinkolanti tal-istat tad-dritt li jiddefendi l-protezzjoni tal-istat tad-dritt minn diskussjonijiet politiċi ta' kuljum. Il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea għandha tingħata l-kompitu li tagħmel evalwazzjoni,  b’mod regolari, fuq is-sitwazzjoni attwali fl-Istati Membri, kif ukoll is-setgħa li timponi sanzjonijiet, jekk ikun meħtieġ, inklużi sanzjonijiet finanzjarji. Dwar kwistjonijiet tal-istat tad-dritt, l-aħħar kelma għandha dejjem tkun tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea.

Kummenti

2021-07-28 06:11:10 Airis Jayden

Hi gdinfo

Hi gdinfo

positive
0
positive
0

Reply to the Comment

Int żgur li trid tħassar il-kumment?'