Używamy plików cookies aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia podczas odwiedzania naszej strony,
Podziel się swoją opinią! corner

Propozycje

Grupa EPL opowiada się za bardziej demokratyczną Europą

  • Grupa EPL pragnie, aby obywatele mieli większy wpływ na to, kto stoi na czele Europy. Podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, Europejczycy powinni wiedzieć, na jakiego kandydata głosują. Pozwoliłoby to nie tylko zwiększyć odpowiedzialność i przejrzystość, ale także zapewnić większe zaangażowanie obywateli. Dlatego właśnie Grupa EPL pragnie wzmocnić system czołowych kandydatów, tak aby partia większościowa otrzymała prawo do nominowania przewodniczącego Komisji Europejskiej. Ponadto kandydatura każdego czołowego kandydata powinna być uwarunkowana poparciem jego partii krajowej oraz poparciem partii europejskich, uzyskanym w procesie demokratycznej nominacji.                                                                                                                                                     
  • Aby zwiększyć legitymację demokratyczną całej Komisji, byłoby korzystne, gdyby każdy przyszły komisarz mógł również startować na czołowej pozycji w wyborach w swoim państwie członkowskim oraz gdyby każdy komisarz miał możliwość pełnienia również funkcji posła do Parlamentu Europejskiego. Ponadto Grupa EPL uważa, że funkcjonowanie każdej komisji powinno bazować na konkretnej umowie koalicyjnej opartej na wytycznych politycznych i określonych projektach.                                                                                                                                                                                                         
  • Grupa EPL opowiada się za tym, aby Parlament Europejski posiadał pełne prawa parlamentarne. Podobnie jak ma to miejsce na szczeblu krajowym, Parlament Europejski powinien mieć pełne prawo inicjatywy ustawodawczej, tak aby uprawnienie to nie pozostawało wyłącznie w rękach Komisji Europejskiej.                                                                                                                                                                                                     
  • Grupa EPL opowiada się za tym, aby Parlament Europejski posiadał pełne prawo kontroli nad Komisją Europejską. Parlament Europejski powinien posiadać zdolności do odwoływania z urzędu poszczególnych komisarzy, a także wprowadzania konstruktywnego wotum nieufności.                                                                                                                                                                                                                             
  • Grupa EPL opowiada się za reformą prawa wyborczego, aby stworzyć dynamiczną konkurencję partyjną, która odzwierciedli charakter Unii i zagwarantuje, że każdy europejski wyborca będzie miał równe prawo do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego niezależnie od miejsca zamieszkania.                                                                                                                                                                                                
  • Grupa EPL pragnie wprowadzenia prawnie wiążącego mechanizmu praworządności, aby zabezpieczyć ochronę praworządności przed codziennymi sprzeczkami politycznymi. Trybunał Sprawiedliwości powinien mieć za zadanie regularne badanie sytuacji w państwach członkowskich oraz w razie potrzeby uprawnienia do nakładania sankcji, w tym sankcji finansowych. W kwestiach dotyczących praworządności ostatnie słowo powinno zawsze należeć do Trybunału Sprawiedliwości

Komentarze

2021-07-28 06:11:10 Airis Jayden

Hi gdinfo

Hi gdinfo

positive
0
positive
0

Reply to the Comment

Czy na pewno chcesz usunąć komentarz?'