Aby sme zaistili čo najlepší možný zážitok z návštevy našej webovej stránky, používame súbory cookie.
Vyjadrite svoj názor! corner

Návrhy

Zasadzujeme sa o demokratickejšiu Európu

  • Chceme, aby občania mali väčšie slovo pri výbere európskych vedúcich predstaviteľov. Európania by v európskych voľbách mali vedieť, za ktorého kandidáta hlasujú. Vďaka tomu by sa nielen zvýšila zodpovednosť a transparentnosť, ale aj dosiahlo širšie zapojenie obyvateľov. Preto chceme posilniť postup navrhovania kandidátov na predsedu Európskej komisie tak, aby najväčšia strana, ktorá získa väčšinu, mala právo nominovať predsedu Komisie. Okrem toho by kandidatúra každého kandidáta mala byť podmienená podporou príslušných národných strán a európskych strán, získanou v rámci demokratickej nominácie.

  • V záujme zvýšenia demokratickej legitimity Komisie ako celku by bolo účelné, keby každý budúci komisár mohol tiež kandidovať na poprednom mieste vo voľbách vo svojom členskom štáte a keby každý komisár mal možnosť byť aj poslancom Európskeho parlamentu. Ďalej sme presvedčení o tom, že každá Komisia by mala byť založená na konkrétnej koaličnej dohode podľa politických usmernení a konkrétnych projektov.

  • Chceme, aby Európsky parlament dostal úplné parlamentné práva. Európsky parlament by mal mať plné právo legislatívnej iniciatívy podobne, ako majú národné parlamenty, táto právomoc by nemala zostávať len v rukách Európskej komisie.

  • Chceme, aby Európsky parlament získal práva plnej kontroly nad Európskou komisiou. Európsky parlament by mal mať možnosť obžalovať jednotlivých komisárov, ako aj konštruktívne im vysloviť nedôveru.

  • Chceme reformovať volebný zákon a vytvoriť živú súťaž politických strán, v ktorej sa bude zrkadliť povaha Únie a ktorou sa zaručí, že každý európsky volič bude mať rovnaké právo zúčastniť sa na európskych voľbách bez ohľadu na miesto svojho pobytu.                                                                                                                                                                                                                    
  • Chceme právne záväzný mechanizmus právneho štátu na ochranu zásad právneho štátu pred každodennými politickými spormi. Je potrebné poveriť Súdny dvor Európskej únie, aby pravidelne skúmal situáciu v členských štátoch, a zveriť mu právomoc uvaľovať v prípade potreby sankcie vrátane finančných postihov. Pokiaľ ide o otázky právneho štátu, posledné slovo by malo vždy patriť Súdnemu dvoru Európskej únie.

Komenty

2021-07-28 06:11:10 Airis Jayden

Hi gdinfo

Hi gdinfo

positive
0
positive
0

Reply to the Comment

Naozaj chcete odstrániť komentár?'