Vi bruger cookies for a sikre den bedst mulige oplevelse, når du besøger vores hjemmeside.
Dit input! corner

Forslag

Vi går ind for et mere demokratisk EU

  • Vi ønsker, at borgerne får større indflydelse på, hvem der leder EU. Ved valg til Europa-Parlamentet bør europæerne vide, hvilken kandidat de stemmer på. Dette vil ikke blot øge ansvarligheden og gennemsigtigheden, men også sikre større inddragelse af borgerne. Derfor ønsker vi at styrke processen med "Spitzenkandidater", hvormed partiet med det største antal mandater får ret til at udpege Kommissionens formand. Hvert Spitzenkandidat kandidatur skal endvidere være betinget af opbakning fra de respektive nationale partier og fra de paneuropæiske partier gennem en demokratisk opstillingsprocedure.

  • For at øge Kommissionens demokratiske legitimitet ville det være hensigtsmæssigt, hvis alle kommende kommissærer også vil kunne indtage en fremtrædende plads ved valget i vedkommendes medlemsstat, og hvis hver kommissær desuden har mulighed for at være medlem af Europa-Parlamentet. Vi mener desuden, at hver enkelt Kommission bør bygge på en konkret koalitionsaftale baseret på de politiske retningslinjer og konkrete projekter.

  • Vi ønsker, at Europa-Parlamentet skal have fulde parlamentariske rettigheder. Ligesom det er tilfældet på nationalt plan, bør Europa-Parlamentet have ret til at fremsætte lovforslag, i stedet for at denne ret er forbeholdt Kommissionen.                                                                                                                               
  • Vi ønsker, at Europa-Parlamentet har uindskrænket ret til at føre kontrol med Kommissionen. Europa-Parlamentet bør have mulighed for at stævne individuelle kommissærer såvel som til at vedtage et konstruktivt mistillidsvotum.

  • Vi ønsker at reformere valgloven for at skabe en dynamisk konkurrence mellem politiske partier, der afspejler vores Unions sammensætning og sikrer, at alle europæiske vælgere har lige ret til at stemme til Europa-Parlamentsvalg, uanset hvor de bor.

  • Vi ønsker en juridisk bindende retsstatsmekanisme til at beskytte retsstatsprincippet mod divergenserne i det daglige politiske liv. EU-Domstolen bør have til opgave regelmæssigt at gennemgå situationen i medlemsstaterne og være bemyndiget til om nødvendigt at pålægge sanktioner, herunder finansielle sanktioner. Det bør i retsstatsanliggender altid være EU-Domstolen, der har det sidste ord.

Kommentarer

2021-07-28 06:11:10 Airis Jayden

Hi gdinfo

Hi gdinfo

positive
0
positive
0

Reply to the Comment

Er du sikker på, at du vil slette kommentaren?'