Pro zajištění nejlepší možné uživatelské zkušenosti využíváme soubory cookies.
Zapojte se do diskuse! corner

Návrhy

Zasazujeme se o demokratičtější Evropu

  • Chceme, aby občané měli větší slovo v tom, kdo Evropu vede. Evropané by měli vědět, pro jakého kandidáta v evropských volbách hlasují. To by nejen zvýšilo odpovědnost a transparentnost, ale zajistilo i větší zapojení občanů. Proto chceme posílit proces „vedoucího kandidáta“, aby největší strana utvářející většinu měla právo nominovat předsedu Komise. Kromě toho by kandidatura každého vedoucího kandidáta měla být podmíněna podporou příslušných vnitrostátních stran i podporou evropských stran, Tato podpora by měla být získána díky procesu demokratické nominace.                                                                                              
  • Pro navýšení celkové demokratické legitimity Komise by bylo vhodné, aby každý budoucí komisař byl na přední pozici kandidátky ve svém členském státu a aby každý komisař měl i možnost být poslancem Evropského parlamentu. Dále věříme, že každá Komise by měla vzniknout na základě konkrétní koaliční smlouvy založené na politických směrech a konkrétních projektech.                                                         
  • Chceme, aby Evropský parlament měl plná parlamentní práva. Stejně jako tomu je na vnitrostátní úrovni, mělo by i Evropskému parlamentu náležet právo legislativního podnětu, jímž by neměla disponovat pouze Evropská komise.                                                                                
  • Chceme, aby Evropský parlament měl práva plné kontroly nad Evropskou komisí. Evropský parlament by měl být schopen odvolat jednotlivé komisaře a mělo by být zavedeno konstruktivní vyslovení nedůvěry.                                                                                                                             
  • Chceme reformovat volební právo, a vytvořit tak živou soutěž mezi stranami, která odráží povahu naší Unie. Každý evropský volič musí mít rovné právo účastnit se evropských voleb bez ohledu na místo trvalého pobytu.                                                                                                                                                                                        
  • Prosazujeme právně závazný mechanismus právního státu, abychom ochránili právní stát před každodenními politickými spory. Úkolem Soudního dvora EU by měl být pravidelný přezkum aktuální situace v členských státech. Rovněž by měl mít pravomoc ukládat v případě potřeby sankce, a to včetně finančních sankcí. Pokud jde o záležitosti právního státu, mělo by poslední slovo vždy náležet Soudnímu dvoru EU.

Komentáře

2021-07-28 06:11:10 Airis Jayden

Hi gdinfo

Hi gdinfo

positive
0
positive
0

Reply to the Comment

Jste si jisti, že chcete tento komentář smazat?'