Aby sme zaistili čo najlepší možný zážitok z návštevy našej webovej stránky, používame súbory cookie.
Vyjadrite svoj názor! corner

O skupine PPE

voice
speak
expression
opinion

O skupine PPE

detail image

Odhodlaní vytvárať silnú Európu

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (EĽS) je najväčším a najstarším klubom v Európskom parlamente. Naše korene siahajú až k zakladateľom európskeho projektu, Robertovi Schumanovi, Alcide De Gasperimu a Konrád Adenauer. Naši poslanci pochádzajú zo všetkých členských štátov EÚ.

Ako stredopravej klub sme odhodlaní vytvárať silnejšiu Európu založenú na ľuďoch. Ľudia sú napokon základom hospodárstva, a to európskej je najväčším hospodárstvom na svete.

Naším cieľom je vytvárať konkurencieschopnejšej a demokratickejšej Európy, v ktorej si môžu ľudia vybudovať také životy, aké si želajú. Všetci musia mať rovnakú šancu uspieť: rodinné firmy, malé podniky, inovátori, vynálezcovia, výskumníci, vedci, ľudia samostatne zárobkovo činní. Zároveň musíme poskytnúť záchrannú sieť pre každého, kto ju potrebuje.

Európa je pre nás kontinentom, na ktorom ľudia cestujú, obchodujú, investujú, vzájomne sa učia, nakupujú, predávajú a spolupracujú.

Koho a čo zastupujeme

Demokracia a mier v Európe nie sú samozrejmosťou a ich udržanie vyžaduje úsilie. Európa čelí vonkajším výzvam v podobe globalizácie, protekcionizmu a obchodných vojen, terorizmu a ďalších hrozieb nášmu spôsobu života. Čelí však aj interným problémom, ako sú protieurópske nálady tých, ktorí už neveria v európsky projekt ako najlepší prostriedok na zabezpečenie mieru a demokracie na našom kontinente, tak ako tomu bolo od druhej svetovej vojny. Vo svete, kde žiadny štát nie je dostatočne silný, aby uniesol ťažobu rozhodnutia, ktoré ovplyvnia jeho vlastnú budúcnosť, Európa potrebuje znovu objaviť výhody, ktoré prináša, a obhajovať svoje hodnoty. Pre to potrebujeme jednotnú Európsku úniu. Lepšie a ambicióznejších Európsku úniu.

Naša misia

  • pracovať v prospech všetkých Európanov na vybudovanie ambicióznejšej a istotnejšej Európy, kde má každý rovnakú príležitosť uspieť; obhajovať zjednotenú Európu, ktorá rešpektuje subsidiaritu, bez rozporu medzi európskymi, národnými a miestnymi identitami.
  • postaviť ľudí do srdca európskeho projektu, posilniť európsku demokraciu a zodpovednosť jej inštitúcií; obhajovať európsky spôsob života, obhajovať zjednotenú Európu založenú na hodnotách ľudskej dôstojnosti, slobody, solidarity, dodržiavania ľudských práv a právneho štátu.