Pro zajištění nejlepší možné uživatelské zkušenosti využíváme soubory cookies.
Zapojte se do diskuse! corner

O poslaneckém klubu ELS

voice
speak
expression
opinion

O poslaneckém klubu ELS

detail image

Odhodláni vytvářet silnou Evropu

Poslanecký klub Evropské lidové strany (ELS) je největším a nejstarším klubem v Evropském parlamentu. Naše kořeny sahají až k zakladatelům evropského projektu, Robertu Schumanovi, Alcidu De Gasperimu a Konradu Adenauerovi. Naši poslanci pocházejí ze všech členských států EU.

Jako středopravicový klub jsme odhodláni vytvářet silnější Evropu založenou na lidech. Lidé jsou ostatně základem hospodářství, a to evropské je největším hospodářstvím na světě.

Naším cílem je vytvářet konkurenceschopnější a demokratičtější Evropu, ve které si mohou lidi vybudovat takové životy, jaké si přejí. Všichni musí mít stejnou šanci uspět: rodinné firmy, malé podniky, inovátoři, vynálezci, výzkumníci, vědci, lidé samostatně výdělečně činní. Zároveň musíme poskytnout záchrannou síť pro každého, kdo ji potřebuje.

Evropa je pro nás kontinentem, na kterém lidé cestují, obchodují, investují, vzájemně se učí, nakupují, prodávají a spolupracují.

Naše postoje

Demokracie a mír v Evropě nejsou samozřejmostí a jejich udržení vyžaduje úsilí. Evropa čelí vnějším výzvám v podobě globalizace, protekcionismu a obchodních válek, terorismu a dalších hrozeb našemu způsobu života. Čelí však i interním problémům, jako jsou protievropské nálady těch, kteří již neveří v evropský projekt jako nejlepší prostředek pro zajištění míru a demokracie na našem kontinentu, tak jak tomu bylo od druhé světové války. Ve světě, kde žádný stát není dostatečně silný, aby unesl tíhu rozhodnutí, která ovlivní jeho vlastní budoucnost, Evropa potřebuje znovu objevit výhody, které přináší, a obhajovat své hodnoty. Pro to potřebujeme jednotnou Evropskou unii. Lepší a ambicioznější Evropskou unii.

Naše mise

  • Ve prospěch všech Evropanů pracujeme na vytváření ambicióznější a sebevědomější Evropy, ve které má každý stejné příležitosti uspět. Obhajujeme jednotnou Evropu založenou na subsidiaritě bez rozporů mezi evropskými, národními a místními subjekty.
  • Za srdce evropského projektu považujeme občany, usilujeme o posílení evropské demokracie a odpovědnosti institucí Unie, obhajujeme evropský způsob života a jednotnou Evropu založenou na hodnotách lidské důstojnosti, svobody, solidarity a respektu pro lidská práva a právní stát.