Używamy plików cookies aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia podczas odwiedzania naszej strony,
Podziel się swoją opinią! corner

O Grupie EPL

voice
speak
expression
opinion

O Grupie EPL

detail image

Zaangażowani w tworzenie silniejszej Europy

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Grupa EPL) jest największą i najstarszą frakcją w Parlamencie Europejskim. Nasze korzenie sięgają ojców założycieli Europy - Roberta Schumana, Alcide'a De Gasperi i Konrada Adenauera - a nasi posłowie pochodzą ze wszystkich państw członkowskich UE.

Będąc grupą centroprawicową, jesteśmy oddani idei tworzenia silniejszej Europy, opartej na obywatelach. W końcu to ludzie tworzą gospodarkę, a Unia Europejska jest jedna z największych gospodarek świata.

Naszym celem jest stworzenie bardziej konkurencyjnej i demokratycznej Europy, w której ludzie mogą budować życie, którego pragną. Chcemy dać wszystkim równe szanse na osiągnięcie sukcesu, między innymi rodzinnym i małym firmom, innowatorom, wynalazcom, badaczom, naukowcom i osobom samozatrudnionym. Jednocześnie chcemy zapewnić poczucie bezpieczeństwa każdemu, kto boryka się z problemami.

Kontynent europejski postrzegamy jako miejsce, w którym ludzie podróżują, robią interesy, inwestują, uczą się od siebie nawzajem, kupują, sprzedają, współpracują i wspólnie łączą siły.

Nasze założenia

Demokracja i pokój w Europie wymagają codziennych wysiłków i nie należy ich uważać za pewnik. Europa stoi przez wyzwaniami z zewnątrz związanymi z globalizacją, protekcjonizmem i wojnami handlowymi, terroryzmem i inneymi zagrożeniami dla naszego stylu życia. Zagrożenia pojawiają się również z wewnątrz ze strony anty-Europejczyków. Ludzi, którzy nie wierzą już, że UE jest najlepszym rozwiązaniem dla ochrony pokoju i demokracji na kontynencie, od czasów zakończenia II wojny światowej. W świecie, w którym żadne państwo członkowskie indywidualnie nie jest wystarczająco silne, aby ponieść konsekwencje decyzji, które będą miały wpływ na ich własną przyszłość, Europa musi się wzmocnić oraz bronić swoich wartości. Aby to zrobić, musimy utrzymać Unię Europejską razem. Musimy również dążyć do lepszej, bardziej ambitnej Europy.

Nasza misja

  • Działanie na korzyść wszystkich Europejczyków, w celu budowania bardziej ambitnej i pewnej siebie Europy, w której każdy ma równe szanse na sukces; obrona zjednoczonej Europy, która szanuje zasadę pomocniczości, bez sprzeczności między tożsamością europejską, narodową i lokalną.
  • Umieszczenie ludzi w centrum europejskiego projektu, wzmacniając europejską demokrację i odpowiedzialność jej instytucji; obrona europejskiego stylu życia, opowiadając się za zjednoczoną Europą opartą na wartościach ludzkiej godności, wolności, solidarności, poszanowania praw człowieka i praworządności.