Lai nodrošinātu vislabāko iespējamo pieredzi, apmeklējot mūsu vietni, mēs izmantojam sīkdatnes.
Izsaki savu viedokli! corner

Ieteikumi

Mēs iestājamies par demokrātiskāku Eiropu

  • Mēs vēlamies, lai iedzīvotājiem būtu lielāka ietekme lemt par to, kas vada Eiropu. Eiropas Parlamenta vēlēšanās eiropiešiem būtu jāzina, par kuru kandidātu viņi balso. Tas ne tikai palielinātu pārskatatbildību un pārredzamību, bet arī nodrošinātu plašāku cilvēku līdzdalību. Tāpēc mēs vēlamies nostiprināt “vadošā kandidāta” procesu, lai lielākā partija, kas veido vairākumu, iegūtu tiesības izvirzīt Komisijas priekšsēdētāja amata kandidātu. Turklāt ikviena vadošā kandidāta kandidatūrai vajadzētu būt atkarīgai no attiecīgo valstu partiju un Eiropas partiju atbalsta demokrātiskas izvirzīšanas procesā.

  • Lai palielinātu Komisijas demokrātisko leģitimitāti kopumā, būtu lietderīgi, ja ikviens nākamais komisārs arī varētu īstenot vērienīgu vēlēšanu kampaņu savā dalībvalstī un ikviens komisārs varētu būt arī Eiropas Parlamenta deputāts. Turklāt mēs uzskatām, ka ikvienam Komisijas sastāvam būtu jābalstās uz konkrētu koalīcijas līgumu, kura pamatā būtu politiskās pamatnostādnes un konkrēti projekti.                                                                                                                                                                         
  • Mēs vēlamies, lai Eiropas Parlamentam būtu pilnīgas parlamentārās tiesības. Tāpat kā tas ir valstu līmenī, arī Eiropas Parlamentam vajadzētu būt pilnīgām likumdošanas iniciatīvas tiesībām, neatstājot šīs pilnvaras tikai Eiropas Komisijas ziņā.

  • Mēs vēlamies, lai Eiropas Parlamentam būtu pilnīgas kontroles tiesības pār Eiropas Komisiju. Eiropas Parlamentam vajadzētu spēt atcelt no amata atsevišķus komisārus, kā arī ierosināt konstruktīvu priekšlikumu izteikt neuzticību.

  • Mēs vēlamies veikt vēlēšanu tiesību akta reformu, lai radītu dinamisku partiju konkurenci, kas atspoguļotu mūsu Savienības būtību un nodrošinātu, ka ikvienam Eiropas vēlētājam ir vienlīdzīgas tiesības piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās neatkarīgi no dzīvesvietas.

  • Mēs vēlamies, lai juridiski saistošs tiesiskuma mehānisms nodrošinātu, ka tiesiskumu neietekmē ikdienas politiskie satricinājumi. Eiropas Savienības Tiesai vajadzētu būt pilnvarotai regulāri pārskatīt stāvokli dalībvalstīs un vajadzības gadījumā piemērot sankcijas, tostarp finansiālas sankcijas. Tiesiskuma jautājumos galavārdam vienmēr vajadzētu būt Eiropas Savienības Tiesai.

Komentāri

2021-07-28 06:11:10 Airis Jayden

Hi gdinfo

Hi gdinfo

positive
0
positive
0

Reply to the Comment

Vai esat pārliecināts, ka vēlaties dzēst komentāru?'