Za najboljšo možno doživetje ob obisku naše spretne strani, uporabite piškotke.
Sodeluj! corner

Predlogi

Verjamemo v bolj demokratično Evropo

  • Želimo, da bi imeli državljani več vpliva na to, kdo vodi Evropo. Evropejci bi morali na evropskih volitvah vedeti, za katerega kandidata glasujejo. S tem bi se povečali odgovornost in preglednost, pritegnili pa bi tudi več volivcev. Zato želimo izboljšati postopek vodilnih kandidatov, saj bo tako največja stranka, ki bo imela večino, dobila pravico do imenovanja predsednika Komisije. Poleg tega bi morala biti kandidatura vsakega vodilnega kandidata pogojena s podporo zadevnih nacionalnih strank in s podporo evropskih strank, pridobljeno v procesu demokratičnega imenovanja.

  • Za povečanje demokratične legitimnosti Komisije kot celote bi bilo primerno, če bi lahko vsak prihodnji član Komisije kandidiral na volitvah za viden položaj v svoji državi članici in če bi imel vsak možnost postati tudi poslanec Evropskega parlamenta. Menimo tudi, da mora biti vsaka Komisija zasnovana na konkretnem koalicijskem sporazumu, ki bo temeljil na političnih smernicah in konkretnih projektih.

  • Želimo, da bi imel Evropski parlament vse parlamentarne pravice. Podobno, kot velja na nacionalnih ravneh, bi se morala na Evropski parlament prenesti celotna pravica do zakonodajne pobude, tako da ta pristojnost ne bi pripadala le Evropski komisiji.

  • Želimo, da bi imel Evropski parlament tudi možnost popolnega nadzora nad Evropsko komisijo in pravico, da razreši posamezne člane Komisije in predlaga konstruktivno nezaupnico.

  • Reformirati želimo volilno zakonodajo, da bi ustvarili živahno konkurenco med strankami, ki bo odražala naravo naše unije, in da bodo imeli vsi evropski volivci enako pravico do udeležbe na evropskih volitvah, ne glede na kraj prebivališča.

  • Želimo pravno zavezujoč mehanizem pravne države, da se bo varstvo pravne države zaščitilo pred vsakodnevnimi političnimi spori. Sodišče Evropske unije bi moralo skrbeti za redno pregledovanje stanja v državah članicah in biti pooblaščeno za nalaganje sankcij, kadar bi bilo to potrebno, vključno s finančnimi sankcijami. Pri vprašanjih glede pravne države bi moralo vedno imeti zadnjo besedo.

Komentarji

2021-07-28 06:11:10 Airis Jayden

Hi gdinfo

Hi gdinfo

positive
0
positive
0

Reply to the Comment

Ali si prepričan, da želiš izbrisati ta komentar?'