Om ervoor te zorgen dat u de best mogelijke ervaring krijgt wanneer u onze website bezoekt, maken wij gebruik van cookies.
Laat je mening horen! corner

Voorstellen

We staan voor een democratischer Europa

  • We willen dat burgers meer zeggenschap krijgen over wie Europa leidt. Bij de Europese verkiezingen moeten de Europeanen weten op welke kandidaat zij stemmen. Dat zou niet alleen bijdragen tot meer verantwoordingsplicht en transparantie, maar ook tot meer betrokkenheid van burgers. Daarom willen we de lijsttrekkersprocedure aanscherpen, zodat de grootste partij in een meerderheid het recht krijgt om de voorzitter van de Commissie voor te dragen. Bovendien moet een kandidatuur van elke lijsttrekker afhankelijk zijn van de steun van de nationale partijen en van de steun van de Europese partijen, verkregen via een proces van democratische voordracht.

  • Om de Commissie in haar geheel een grotere democratische legitimiteit te geven, is het wenselijk dat elke toekomstige Eurocommissaris op een prominente plaats verkiesbaar is bij de verkiezingen in zijn/haar lidstaat en dat elke Eurocommissaris ook lid kan zijn van het Europees Parlement. Voorts zijn wij van mening dat elke Commissie moet worden samengesteld op basis van een concreet coalitieakkoord, gebaseerd op de politieke richtsnoeren en concrete projecten.

  • We willen dat het Europees Parlement volledige parlementaire rechten krijgt. Net als op nationaal niveau, moet het Europees Parlement het volledige recht van wetgevingsinitiatief krijgen en mag deze bevoegdheid niet alleen voorbehouden blijven aan de Europese Commissie.

  • We willen dat het Europees Parlement volledige zeggenschap krijgt over de Europese Commissie. Het Europees Parlement moet de mogelijkheid hebben om individuele Eurocommissarissen af te zetten en een constructieve motie van wantrouwen in te dienen.

  • We willen de kieswet hervormen zodat er een levendige partijconcurrentie ontstaat die de aard van onze Unie weerspiegelt en ervoor zorgt dat elke Europese kiezer hetzelfde recht heeft om deel te nemen aan de Europese verkiezingen, ongeacht zijn of haar verblijfplaats.

  • We willen een juridisch bindend rechtsstaatmechanisme om de bescherming van de rechtsstaat te vrijwaren van de dagelijkse politieke onenigheid. Het Europees Hof van Justitie moet worden belast met een regelmatige toetsing van de stand van zaken in de lidstaten en moet de bevoegdheid krijgen om zo nodig sancties op te leggen, ook financiële sancties. Wat de rechtsstaat betreft, moet het Europees Hof van Justitie altijd het laatste woord hebben.

Opmerkingen

2021-07-28 06:11:10 Airis Jayden

Hi gdinfo

Hi gdinfo

positive
1
positive
0

Reply to the Comment

Bent u zeker dat u uw antwoord wil verwijderen?'