Om ervoor te zorgen dat u de best mogelijke ervaring krijgt wanneer u onze website bezoekt, maken wij gebruik van cookies.
Laat je mening horen! corner

Voorwaarden

voice
speak
expression
opinion

Voorwaarden

Deze website wordt geëxploiteerd overeenkomstig EU-wetgeving. Op het gebruik ervan zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing. Door deze website te gebruiken, verklaart dat u deze algemene gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en aanvaard. Deze kunnen op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht van de Uitgever (EVP-Fractie), die op geen enkele wijze verantwoordelijk kan worden gesteld voor om het even welk misbruik van de dienst. 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES 

Voor het begrip van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van het Platform, worden de hierna gebruikte termen, in het meervoud of enkelvoud, als volgt gedefinieerd: 

  • Bijdrager: eenieder die een “Account” heeft aangemaakt waarmee zij of hij verbinding maakt met behulp van een login en wachtwoord die strikt persoonlijk en geheim zijn, en eenieder die actief is op het Platform, of om een idee te publiceren, of om een op het Platform gepubliceerd idee te onderschrijven of van commentaar te voorzien, of om een bijeenkomst te registreren en te melden. 
  • Bijdrage: elk idee geschreven door een Bijdrager, of een commentaar op een idee. 
  • Het Platform over de toekomst van Europa van de EVP-Fractie: het voor iedereen toegankelijke online Platform waarin de ideeën van Bijdragers en de Uitgever worden verzameld. 
  • Inhoud: inhoud gepubliceerd door een Bijdrager op het Platform, en meer bepaald elk idee, of commentaar op een idee. 
  • Account: de persoonlijke ruimte van een Bijdrager op deze site om toegang te krijgen tot specifieke inhoud en om bij te dragen aan Inhoud op het Platform. 
  • Platform: het gedematerialiseerde instrument dat voor iedereen via Internet toegankelijk is en door middel waarvan de gebruikers kunnen bijdragen via hun “Account”. 
  • Bezoeker: elke persoon die toegang heeft tot en/of gebruik maakt van het Platform zonder een “Account” te hebben aangemaakt.  
ARTIKEL 2 – ONDERWERP 

Met deze voorwaarden wordt beoogd de gebruiksvoorwaarden vast te stellen van het door de Uitgever voorgestelde en voor iedereen toegankelijke Platform.   

Bijdragers kunnen op de volgende manieren deelnemen:  

  • Voorbeeld 1: Door hun mening te geven over ideeën die al op het Platform zijn gepubliceerd, door ze te steunen of door er commentaar op te geven. 
  • Voorbeeld 2: Door hun voorstel te delen ter verrijking van het gehele project met hun ervaring en ideeën. 
ARTIKEL 3 – TOEPASSINGSGEBIED  

De Gebruiksvoorwaarden van het Platform zijn van toepassing, zonder beperking of voorbehoud, op alle diensten aangeboden op het Platform. 

De Gebruiksvoorwaarden van het Platform gelden vanaf hun publicatie op de site en blijven van kracht totdat zij geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd door de Uitgever.

ARTIKEL 4 – INHOUDSMODERATIE  

Het is de verantwoordelijkheid van de Bijdragers om ervoor te zorgen dat hun Inhoud geen inbreuk maakt op de rechten en vrijheden van anderen en strookt met de geldende regelgeving. 

De publicatie van ideeën geleverd door de Bijdrager is onderhevig aan wijzigingen vooraf door de Uitgever, die zich het recht voorbehoudt om een idee dat niet in overeenstemming is met wet- en regelgeving, deze Voorwaarden of het Handvest van de conferentie niet te publiceren.

De publicatie van commentaar geleverd door de Bijdrager is onderhevig aan wijzigingen vooraf door de Uitgever, die zich het recht voorbehoudt om commentaar dat niet in overeenstemming is met wet- en regelgeving, deze Voorwaarden of het Handvest van de conferentie te verbergen. 

De Bijdrager en de Bezoeker hebben de mogelijkheid om inhoud die in strijd is met de hierboven en in het Handvest van de conferentie genoemde beginselen en waarden te melden bij de Uitgever, door een e-mail te sturen naar futureofeurope@eppgroup.eu.

ARTIKEL 5 – BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE UITGEVER  

De informatie op deze site is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid opgesteld en de site wordt regelmatig bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden, weglatingen of lacunes bevatten. Als u een lacune, fout of een schijnbaar defect opmerkt, stuur dan een e-mail naar futureofeurope@eppgroup.eu met een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het probleem (pagina die het probleem veroorzaakt, ondernomen actie, type computer en gebruikte browser…).   

Het downloaden van inhoud gebeurt op eigen risico en onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. De Uitgever kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de computer van de gebruiker of eventueel verlies van gegevens als gevolg van het downloaden.  

De hyperlinks op deze website naar andere bronnen op het internet vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Uitgever.  

ARTIKEL 6 – RECHT OP TOEGANG EN VERTROUWELIJKHEID

Raadpleeg de specifieke privacyverklaring van deze site.