За да сме сигурни, че получавате най-доброто преживяване, когато посещавате нашия уебсайт, ние използваме бисквитки (cookies).
Кажете си мнението! corner

Общи условия

voice
speak
expression
opinion

Общи условия

Този сайт функционира в съответствие със законодателството на ЕС. Използването на този уебсайт се регулира от следните общи условия. Като използвате този уебсайт, вие потвърждавате, че сте прочели и приели тези условия. Те могат да бъдат променени по всяко време и без предизвестие от Издателя (групата на ЕНП), който не носи отговорност по никакъв начин за злоупотреба с услугата. 

ЧЛЕН 1 – ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

За тълкуване на настоящите Общи условия за ползване на платформата термините, използвани по-долу в множествено или единствено число, означават, както следва: 

  • Участник: означава всяко лице, което е създало профил, чрез който се свързва, използвайки потребителско име и парола, които са строго лични и поверителни, и което действа в рамките на платформата, за да публикува идея, да одобри или коментира идея, публикувана на платформата, или да регистрира и докладва за проява. 
  • Принос: означава всяка идея, написана от участник, или коментар по идея. 
  • Платформа на групата на ЕНП за Конференцията за бъдещето на Европа: означава онлайн платформата, достъпна за всички и събираща идеите на участниците и Издателя. 
  • Съдържание: означава всяко съдържание, публикувано от даден участник на платформата, и по-специално всяка идея или коментар на дадена идея. 
  • Профил: Означава личното пространство на даден участник на сайта, което осигурява достъп до определено съдържание и възможност за принос към създаването на съдържание на платформата. 
  • Платформа: обозначава дематериализирания инструмент, който е достъпен в интернет и позволява на потребителите да участват посредством своя профил. 
  • Посетител: означава всяко лице, което има достъп до и/или използва платформата, без да е създало профил.
ЧЛЕН 2 — ЦЕЛ 

Целта на настоящите Общи условия е да се бъдат определени редът и условията за използване на платформата, предложени от издателя и достъпни за всички.

Участниците се приканват да участват по следните начини:

  • Пример 1: Като дават своето мнение за идеите, които вече са публикувани на платформата, като ги подкрепят или ги коментират. 
  • Пример 2: Като споделят предложението си за обогатяване на целия проект със своя опит и идеи. 
ЧЛЕН 3 — ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

Редът и условията за ползване на платформата се прилагат без ограничения или резерви за всички услуги, предлагани на платформата. 

Условията за ползване на платформата влизат в сила от момента на публикуването им на сайта и остават в сила, докато не бъдат частично или изцяло изменени от Издателя.

ЧЛЕН 4 — МОДЕРИРАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ

Отговорност на участниците е да гарантират, че тяхното съдържание не нарушава правата и свободите на другите и е в съответствие с действащите разпоредби. 

Публикуването на съдържание, предоставено от участника, подлежи на предварително модериране от Издателя, който си запазва правото да скрие всяко съдържание, което не е в съответствие със законовите и подзаконовите разпоредби, с настоящите условия или с Хартата на конференцията.

Публикуването на коментари, предоставени от участника, подлежи впоследствие на модериране от издателя, който си запазва правото да скрие коментари, които не са в съответствие със законовите и подзаконовите разпоредби, с настоящите условия или с Хартата на конференцията

Участниците и посетителите се приканват да съобщават на Издателя за съдържание, което е в разрез с принципите и ценностите, посочени по-горе и в Хартата на Конференцията, като изпратят имейл на адрес: futureofeurope@eppgroup.eu.

ЧЛЕН 5 — ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ИЗДАТЕЛЯ

Информацията на този уебсайт е точна, доколкото е възможно, и се актуализира периодично, но в нея може да има неточности, пропуски или липси. Ако забележите липса, грешка или проблем, моля, изпратете имейл на адрес: futureofeurope@eppgroup.eu, като опишете проблема колкото е възможно по-точно (страница, която предизвиква проблем, предизвикано действие, вида на използвания компютър и браузър...).

Всяко изтегляне на съдържание се извършва на собствен риск на потребителя и единствено на негова отговорност. Следователно Издателят не може да носи отговорност за вредите, нанесени на компютъра на потребителя, нито за загубата на данни в резултат на изтеглянето.

Издателят не носи отговорност за хипертекстовите връзки, създадени в рамките на този уебсайт към други ресурси в интернет.

ЧЛЕН 6 — ПРАВО НА ДОСТЪП И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Моля, вижте специфичната Политика на поверителност на уебсайта