Pro zajištění nejlepší možné uživatelské zkušenosti využíváme soubory cookies.
Zapojte se do diskuse! corner

Smluvní podmínky

voice
speak
expression
opinion

Smluvní podmínky

Tyto stránky jsou provozovány v souladu s právními předpisy EU. Jejich užívání se řídí aktuálními všeobecnými podmínkami. Používáním těchto stránek souhlasíte, že jste si tyto podmínky přečetli a že je přijímáte. Tyto podmínky mohou být kdykoli a bez předchozího upozornění upraveny ze strany zřizovatele (poslaneckého klubu ELS), který v žádném případě nenese zodpovědnost za zneužití této služby. 

ČLÁNEK 1 – DEFINICE 

Pro výklad těchto všeobecných smluvních podmínek užívání platformy jsou nadále používány pojmy, ať v jednotném či množném čísle, které jsou definovány následovně: 

  • Přispěvatel: je jakákoli osoba, která si vytvořila „účet“, pomocí kterého se připojuje prostřednictvím přihlašovacích údajů a hesla, jež jsou osobní a přísně důvěrné, a která se na platformě zapojuje za účelem zveřejnění nápadu, podpoření nápadu již publikovaného na platformě nebo komentáře k němu, nebo za účelem zaregistrování a nahlášení akce. 
  • Příspěvek: je jakýkoli nápad napsaný přispěvatelem nebo komentář k nápadu. 
  • Platforma poslaneckého klubu ELS Budoucnost Evropy: je online platforma přístupná všem a shromažďující nápady od přispěvatelů a zřizovatele. 
  • Obsah: je jakýkoli obsah publikovaný přispěvatelem na platformě, zejména jakýkoli nápad nebo komentář k nápadu. 
  • Účet: je osobní prostor přispěvatele na těchto stránkách, který mu umožňuje získat přístup ke konkrétnímu obsahu a přispívat k utváření obsahu na platformě. 
  • Platforma: je nemateriální nástroj přístupný všem prostřednictvím internetu, jehož prostřednictvím mohou uživatelé pomocí svého „účtu“ podávat příspěvky. 
  • Návštěvník: je jakákoli osoba, která má přístup k platformě nebo ji používá bez založeného „účtu“.
ČLÁNEK 2 – ÚČEL A PŘEDMĚT 

Účelem těchto všeobecných smluvních podmínek užívání je stanovit smluvní podmínky pro užívání platformy navržené zřizovatelem a dostupné všem.  

Přispěvatelé se mohou zapojit následujícími způsoby:

  • Příklad 1: Poskytnutím svého názoru na nápady již zveřejněné na platformě, jejich podporou nebo komentářem k nim. 
  • Příklad 2: Sdílením svého návrhu, kterým obohatí celý projekt o vlastní zkušenosti a nápady. 
ČLÁNEK 3 – OBLAST PŮSOBNOSTI

Smluvní podmínky užívání platformy by měly platit bez omezení či výhrady na všechny služby nabízené na platformě. 

Smluvní podmínky užívání platformy nabývají účinnosti svým zveřejněním na stránkách a zůstávají v platnosti, dokud nebudou částečně nebo zcela upraveny zřizovatelem.

ČLÁNEK 4 – MODEROVÁNÍ OBSAHU

Povinností přispěvatele je zajistit, že jeho obsah neporušuje práva a svobody jiných osob a je v souladu s platnými právními předpisy. 

Zveřejňování nápadů poskytnutých přispěvatelem podléhá moderování a priori ze strany zřizovatele, který si vyhrazuje právo nezveřejnit nápad, který není v souladu s právními a správními předpisy, těmito smluvními podmínkami a chartou konference.

Zveřejňování komentářů poskytnutých přispěvatelem podléhá moderování a posteriori ze strany zřizovatele, který si vyhrazuje právo skrýt komentáře, které nejsou v souladu s právními a správními předpisy, těmito smluvními podmínkami a chartou konference

Přispěvatelé i návštěvníci jsou vyzýváni, aby zřizovateli nahlásili jakýkoli obsah, který je v rozporu se zásadami a hodnotami uvedenými výše a s chartou konference, a to prostřednictvím e-mailu futureofeurope@eppgroup.eu.

ČLÁNEK 5 – OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZŘIZOVATELE

Informace obsažené na těchto stránkách jsou v nejvyšší možné míře přesné. Stránky jsou pravidelně aktualizovány, mohou však obsahovat nepřesnosti, opomenutí nebo vynechání. Pokud si všimnete vynechání, chyby nebo zdánlivé poruchy, nahlaste prosím tuto skutečnost e-mailem na adresu futureofeurope@eppgroup.eu. Ve své zprávě tento problém co nejpřesněji popište (stránku, která problém způsobuje, vyvolanou akci, typ počítače a prohlížeče, …).  

Veškeré stahování obsahu je prováděno na vlastní riziko uživatele a na jeho výhradní odpovědnost. V důsledku toho zřizovatel nenese odpovědnost za jakékoli poškození uživatelova počítače nebo jakoukoli ztrátu dat způsobenou tímto stahováním.

Hypertextové odkazy na jiné zdroje na internetu nastavené v rámci této webové stránky nespadají do odpovědnosti zřizovatele.

ČLÁNEK 6 – PRÁVO NA PŘÍSTUP A DŮVĚRNOST

Viz příslušné zásady ochrany osobních údajů těchto stránek.