Meie veebisaidi külastamisel parima võimaliku kogemuse saamiseks kasutame küpsiseid.
Räägi kaasa! corner

Kasutustingimused

voice
speak
expression
opinion

Kasutustingimused

Käesolevat veebisaiti hallatakse kooskõlas ELi õigusega. Selle kasutamist reguleerivad üldtingimused. Veebisaiti kasutades kinnitate, et olete need tingimused läbi lugenud ja nendega nõustunud. Väljaandja (fraktsioon PPE) võib tingimusi igal ajal ja ilma ette teatamata muuta ning teda ei saa mingil viisil pidada vastutavaks teenuse kuritarvitamise eest. 

ARTIKKEL 1 – MÕISTED 

Platvormi üldiste kasutustingimuste (üldtingimused) tõlgendamiseks määratletakse siin kasutatud terminid (ainsuses või mitmuses) järgmiselt: 

  • Kaastöö autor – isik, kes on loonud konto, mida ta kasutab kasutajanime ja salasõnaga, mis on rangelt isiklik ja konfidentsiaalne, ning kes osaleb platvormil kas mõtte avaldamiseks, platvormil avaldatud mõtte toetamiseks või kommenteerimiseks või ürituse registreerimiseks ja sellest teatamiseks. 
  • Kaastöö – kaastöö autori avaldatud mõte või kommentaar mõtte kohta. 
  • PPE fraktsiooni Euroopa tuleviku platvorm – veebiplatvorm, mis on kättesaadav kõigile ning mis koondab kaastöö autorite ja väljaandja mõtteid. 
  • Sisu – igasugune sisu, mille kaastöö autor on platvormil avaldanud, eelkõige mõtted ja kommentaarid mõtete kohta. 
  • Konto – kaastöö autori isiklik ruum veebisaidil, mis võimaldab tal pääseda juurde konkreetsele sisule ja aidata kaasa sisu loomisele platvormil. 
  • Platvorm – elektrooniline vahend, mis on interneti kaudu kättesaadav kõigile ja mille kasutajad saavad oma konto kaudu avaldada kaastööd. 
  • Külaline – isik, kellel on juurdepääs platvormile ja/või kes seda kasutab ilma kontot loomata.
ARTIKKEL 2 – EESMÄRK 

Üldtingimuste eesmärk on määrata kindlaks väljaandja pakutava ja kõigile kättesaadava platvormi kasutustingimused.  

Kaastöö autoreid kutsutakse osalema järgmistel viisidel:

  • Näide 1: Esitama arvamusi platvormil avaldatud mõtete kohta neid toetades või kommenteerides. 
  • Näide 2: Tegema ettepanekuid, et panustada projekti oma kogemuste ja mõtetega. 
ARTIKKEL 3 – KOHALDAMISALA

Platvormi kasutustingimusi kohaldatakse piiranguteta ja reservatsioonideta kõigi platvormil pakutavate teenuste suhtes. 

Platvormi kasutustingimused jõustuvad alates nende avaldamisest veebisaidil ja jäävad jõusse seni, kuni väljaandja neid osaliselt või täielikult muudab.

ARTIKKEL 4 – SISU MODEREERIMINE

Kaastöö autoritel on kohustus tagada, et nende avaldatud sisu ei rikuks teiste isikute õigusi ja vabadusi ning järgiks kehtivaid eeskirju. 

Väljaandja modereerib kaastöö autori esitatud mõtteid enne avaldamist ja jätab endale õiguse mitte avaldada mõtteid, mis ei ole kooskõlas seaduste ja määrustega, käesolevate tingimuste või konverentsi hartaga.

Väljaandja modereerib kaastöö autori esitatud kommentaare enne avaldamist ja jätab endale õiguse mitte avaldada kommentaare, mis ei ole kooskõlas seaduste ja määrustega, käesolevate tingimuste või konverentsi hartaga

Kaastöö autoritel ja külalistel palutakse teavitada väljaandjat sisust, mis on vastuolus eespool ja konverentsi hartas loetletud põhimõtete ja väärtustega, saates e-kirja aadressil futureofeurope@eppgroup.eu.

ARTIKKEL 5 – VÄLJAANDJA VASTUTUSE PIIRAMINE

Veebisaidil sisalduv teave on võimalikult täpne ja veebisaiti ajakohastatakse korrapäraselt, kuid see võib sisaldada ebatäpsusi, väljajätmisi või lünki. Kui märkate lünka, viga või arvatavat tõrget, saatke palun e-kiri aadressil futureofeurope@eppgroup.eu, kirjeldades probleemi võimalikult täpselt (probleemi põhjustanud leht, käivitatud toiming, kasutatud arvuti tüüp ja veebilehitseja jms).  

Mis tahes sisu allalaadimine toimub ainult kasutaja omal vastutusel. Seega ei vastuta väljaandja kasutaja arvuti kahjustamise või allalaadimisest tuleneva andmete kaotsimineku eest.

Käesoleva veebisaidi raames loodud hüperlingid muudele internetiallikatele ei kuulu väljaandja vastutusalasse.

ARTIKKEL 6 – JUURDEPÄÄSUÕIGUS JA KONFIDENTSIAALSUS

Tutvuge veebisaidi privaatsusteatega.