Biex niżguraw li jkollok l-aħjar esperjenza possibbli, meta żżur il-websajt tagħna, nużaw cookies.
Semma' leħnek! corner

Termini u Kundizzjonijiet

voice
speak
expression
opinion

Termini u Kundizzjonijiet

Dan is-sit huwa operat f'konformità mal-leġiżlazzjoni tal-UE. L-użu tiegħu huwa rregolat mill-kundizzjonijiet ġenerali li ġejjin. Meta tuża s-sit, inti tirrikonoxxi li qrajt u aċċettajt dawn il-kundizzjonijiet. Dawn jistgħu jiġu modifikati fi kwalunkwe ħin u mingħajr avviż mill-Pubblikatur (il-Grupp PPE), li bl-ebda mod ma jista' jinżamm responsabbli għal kwalunkwe użu ħażin tas-servizz. 

ARTIKOLU 1 – Definizzjonijiet 

Għall-interpretazzjoni ta' dawn it-Termini u l-Kundizzjonijiet Ġenerali tal-Użu (GTCU) tal-Pjattaforma, it-termini użati hawn taħt, fil-plural jew fis-singular, huma definiti kif ġej: 

  • Kontributur: tfisser kwalunkwe persuna li ħolqot "Kont" li permezz tiegħu hija tikkonnettja bl-użu ta' login u password li huma strettament personali u kunfidenzjali u li tintervjeni fil-Pjattaforma jew biex tippubblika idea, biex tapprova jew tikkummenta dwar idea ppubblikata fuq il-Pjattaforma, jew biex tirreġistra u tirrapporta avveniment. 
  • Kontribut: tfisser kwalunkwe idea miktuba minn Kontributur jew kumment dwar idea. 
  • Il-pjattaforma dwar il-Futur tal-Ewropa tal-Grupp PPE: tfisser il-Pjattaforma online aċċessibbli għal kulħadd u li tiġbor l-ideat tal-Kontributuri u l-Pubblikatur. 
  • Kontenut: tfisser kwalunkwe kontenut ippubblikat minn Kontributur fuq il-Pjattaforma, u b'mod partikolari kwalunkwe idea jew kumment dwar idea. 
  • Kont: tfisser l-ispazju personali ta' Kontributur fuq dan is-sit li jippermettilu jaċċessaw kontenut speċifiku u jikkontribwixxu għall-ħolqien tal-Kontenut fuq il-Pjattaforma. 
  • Pjattaforma: tindika l-għodda dematerjalizzata, aċċessibbli għal kulħadd permezz tal-Internet u li permezz tagħha l-Utenti jistgħu jikkontribwixxu permezz tal-"Kont" tagħhom. 
  • Viżitatur: tindika kwalunkwe persuna li jkollha aċċess għal u/jew tuża l-Pjattaforma mingħajr ma tkun fetħet "Kont".  
ARTIKOLU 2 – SKOP 

L-għan tal-GTCU attwali huwa li jiddefinixxi t-termini u l-kundizzjonijiet tal-użu tal-Pjattaforma proposti mill-Pubblikatur u aċċessibbli għal kulħadd.   

Il-kontributuri huma mistiedna jipparteċipaw fl-avvenimenti li ġejjin:  

  • Eżempju 1: Billi jagħtu l-opinjoni tagħhom dwar ideat diġà ppubblikati fuq il-Pjattaforma, billi jappoġġawhom jew jikkummentaw dwarhom. 
  • Eżempju 2: Billi jaqsmu l-proposta tagħhom biex jarrikkixxu l-proġett kollu bl-esperjenza u l-ideat tagħhom. 
ARTIKOLU 3 – AMBITU  

It-Termini u l-Kundizzjonijiet tal-Użu tal-Pjattaforma japplikaw, mingħajr restrizzjoni jew riżerva, għas-servizzi kollha offruti fuq il-Pjattaforma. 

It-Termini u l-Kundizzjonijiet tal-Użu tal-Pjattaforma jidħlu fis-seħħ fil-mument tal-pubblikazzjoni tagħhom fuq is-Sit u jibqgħu fis-seħħ sakemm jiġu mmodifikati parzjalment jew totalment mill-Pubblikatur.

ARTIKOLU 4 – MODERAZZJONI TAL-KONTENUT  

Hija r-responsabbiltà tal-Kontributuri li jiżguraw li l-Kontenut tagħhom ma jiksirx id-drittijiet u l-libertajiet ta' oħrajn u li jikkonforma mar-regolamenti fis-seħħ. 

Il-pubblikazzjoni tal-ideat mogħtija mill-Kontributur hija soġġetta għal moderazzjoni a priori mill-Pubblikatur, li jirriżerva d-dritt li ma jippubblikax idea li ma tikkonformax mal-liġijiet u r-regolamenti, ma' dawn it-Termini ta' Kundizzjonijiet jew mal-Karta tal-Konferenza.

Il-pubblikazzjoni tal-kummenti pprovduti mill-Kontributur hija soġġetta għal moderazzjoni a posteriori mill-Pubblikatur, li jirriżerva d-dritt li jaħbi kummenti li ma jikkonformawx mal-liġijiet u r-regolamenti, ma' dawn it-Termini ta' Kundizzjonijiet jew mal-Karta tal-Konferenza

Il-Kontributur u l-Viżitatur huma mistiedna jirrapportaw lill-Pubblikatur kwalunkwe Kontenut li jmur kontra l-prinċipji u l-valuri elenkati hawn fuq u fil-Karta tal-Konferenza, billi jibagħtu email lil futureofeurope@eppgroup.eu.

ARTIKOLU 5 – LIMITAZZJONI TAR-RESPONSABBILTÀ TAL-PUBBLIKATUR  

L-informazzjoni li tinsab f'dan is-sit hija preċiża kemm jista' jkun u s-sit jiġi aġġornat perjodikament, iżda jista' jkun fih ineżattezzi, ommissjonijiet jew lakuni. Jekk tinnota lakuna, żball jew xi ħaġa li tidher li ma taħdimx kif suppost, jekk jogħġbok ibgħat email lil futureofeurope@eppgroup.eu fejn tiddeskrivi l-problema bl-aktar mod preċiż possibbli (paġna li tikkawża l-problema, azzjoni skattata, tip ta' kompjuter u brawżer użat...).   

Kwalunkwe kontenut imniżżel isir għar-riskju tal-utent innifsu u taħt ir-responsabbiltà unika tal-utent. Konsegwentement, il-pubblikatur ma jistax jinżamm responsabbli għal kwalunkwe dannu lill-kompjuter tal-utent jew għal kwalunkwe telf ta' data li jirriżulta mit-tniżżil.  

Il-ħoloq hypertext stabbiliti fil-qafas ta' dan is-sit web għal riżorsi oħra fuq l-Internet ma jinvolvux ir-responsabbiltà tal-Pubblikatur.  

ARTIKOLU 6 – DRITT TA' AĊĊESS U KUNFIDENZJALITÀ

Jekk jogħġbok irreferi għall-politika dwar il-Privatezza speċifika tas-sit.