Lai nodrošinātu vislabāko iespējamo pieredzi, apmeklējot mūsu vietni, mēs izmantojam sīkdatnes.
Izsaki savu viedokli! corner

Noteikumi un nosacījumi

voice
speak
expression
opinion

Noteikumi un nosacījumi

Šī vietne darbojas saskaņā ar ES tiesību aktiem. Tās izmantošanu regulē šie vispārējie nosacījumi. Izmantojot šo vietni, jūs atzīstat, ka esat izlasījis un pieņēmis šos nosacījumus. Tie var tikt grozīti jebkurā laikā un bez izdevēja (ETP grupas) paziņojuma. ETP grupa nekādā veidā nav atbildīga par pakalpojuma ļaunprātīgu izmantošanu. 

1. PANTS – DEFINĪCIJAS 

Šo vispārīgo platformas lietošanas noteikumu un nosacījumu interpretācijas nolūkā tiek lietoti šādi norādītie termini daudzskaitlī vai vienskaitlī: 

  • Dalībnieks: ir jebkura persona, kas ir izveidojusi kontu, ar kura starpniecību tā  pieslēdzas, izmantojot personisku un konfidenciālu lietotājvārdu un paroli, un kas iesaistās platformā, lai kopīgotu ideju, atbalstītu vai komentētu platformā publicētu ideju vai reģistrētu pasākumu un ziņotu par to. 
  • Ieguldījums: ir jebkura ideja, ar ko rakstiski nācis klajā dalībnieks, vai komentārs par kādu ideju. 
  • ETP grupas Eiropas nākotnes platforma: ir tiešsaistes platforma, kura ir pieejama visiem un kurā tiek apkopotas dalībnieku un izdevēja idejas. 
  • Saturs: ir jebkurš saturs, ko platformā publicējis dalībnieks, jo īpaši jebkura ideja vai komentāri par kādu ideju. 
  • Konts: ir dalībnieka personīgā telpa šajā vietnē, kura ļauj tam piekļūt konkrētam saturam un piedalīties satura radīšanā platformā. 
  • Platforma: ir elektronisks rīks, kurš pieejams ikvienam internetā un ar kura starpniecību lietotājs var sniegt ieguldījumu, izmantojot savu kontu. 
  • Apmeklētājs: ir jebkura persona, kurai ir piekļuve platformai un/vai kura to izmanto, neizveidojot kontu.  
2. PANTS  – MĒRĶIS 

Šo vispārīgo noteikumu un nosacījumu mērķis ir definēt izdevēja piedāvātās un visiem pieejamās platformas izmantošanas noteikumus un nosacījumus.   

Dalībnieki tiek aicināti piedalīties šādos veidos:  

  • 1. piemērs: paužot savu viedokli par platformā jau publicētajām idejām, tās atbalstot vai komentējot. 
  • 2. piemērs: kopīgojot savu priekšlikumu, lai ar savu pieredzi un idejām bagātinātu projektu kopumā. 
3. PANTS – TVĒRUMS  

Platformas izmantošanas noteikumi un nosacījumi bez ierobežojumiem vai atrunām attiecas uz visiem platformā piedāvātajiem pakalpojumiem. 

Platformas lietošanas noteikumi un nosacījumi stājas spēkā no to publicēšanas brīža vietnē un paliek spēkā līdz brīdim, kad izdevējs tos daļēji vai pilnībā groza.

4. PANTS – SATURA MODERĀCIJA  

Dalībnieku pienākums ir nodrošināt, ka viņu radītais saturs nepārkāpj citu personu tiesības un brīvības un ka tas atbilst spēkā esošajiem noteikumiem. 

Dalībnieka ideju publicēšanu a priori moderē izdevējs. Tam ir tiesības nepublicēt ideju, kura neatbilst normatīvajiem aktiem, šiem noteikumiem un nosacījumiem vai Konferences hartai.

Dalībnieka komentāru publicēšanu a posteriori moderē izdevējs. Tam ir tiesības nepublicēt komentārus, kuri neatbilst normatīvajiem aktiem, šiem noteikumiem un nosacījumiem vai Konferences hartai

Dalībnieki un apmeklētāji tiek aicināti ziņot izdevējam par jebkādu saturu, kas ir pretrunā iepriekš minētajiem un Konferences hartā paredzētajiem principiem un vērtībām, nosūtot e-pastu uz adresi futureofeurope@eppgroup.eu.

5. PANTS – IZDEVĒJA ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS  

Šajā vietnē iekļautā informācija ir cik vien iespējams precīza. Vietne tiek regulāri atjaunināta, taču tajā var parādīties neprecizitātes, izlaidumi vai nepilnības. Ja pamanāt nepilnību, kļūdu vai šķietamu darbības traucējumu, lūdzam pēc iespējas precīzāk nosūtīt e-pastu uz adresi futureofeurope@eppgroup.eu, pēc iespējas precīzāk aprakstot problēmu (problemātiskā lapa, veiktā darbība, datora veids un izmantotā pārlūkprogramma...).   

Par lejupielādēto saturu risku un atbildību uzņemas tikai un vienīgi lietotājs. Līdz ar to izdevējs nevar būt atbildīgs par jebkādu kaitējumu lietotāja datoram vai datu zudumu, kas radies lejupielādes rezultātā.  

Izdevējs nav atbildīgs par šajā tīmekļa vietnē izvietotajām hiperteksta saitēm uz citiem interneta resursiem.  

6. PANTS – PIEKĻUVES TIESĪBAS UN KONFIDENCIALITĀTE

Lūdzam iepazīties ar vietnes īpašo privātuma politiku.