Varmistaaksemme parhaan mahdollisen kokemuksen sivuillamme käyntiin, käytämme evästeitä.
Kerro mielipiteesi corner

Ehdot

voice
speak
expression
opinion

Ehdot

Tämän sivuston toiminnassa noudatetaan EU:n lainsäädäntöä. Sen käyttöön sovelletaan näitä yleisiä ehtoja. Käyttämällä sivustoa vahvistat lukeneesi ja hyväksyneesi nämä ehdot. Julkaisija (EPP-ryhmä) voi muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa ja ilman erillistä ilmoitusta, ja julkaisijaa ei voida asettaa millään tavoin vastuuseen palvelun väärinkäytöstä. 

1 ARTIKLA – MÄÄRITELMÄT 

Jäljempänä yksikössä tai monikossa käytettävät termit on määritelty näiden alustan käyttöä koskevien yleisten käyttöehtojen tulkitsemista varten seuraavasti: 

  • ’tekijällä’ tarkoitetaan henkilöä, joka on luonut ’käyttäjätilin’, jonka avulla hän muodostaa yhteyden käyttämällä käyttäjätunnusta ja salasanaa, joka on täysin henkilökohtainen ja luottamuksellinen, ja joka osallistuu alustan toimintaan joko julkaisemalla idean, kannattamalla tai kommentoimalla alustalla julkaistua ideaa tai rekisteröimällä ja raportoimalla tapahtuman; 
  • ’julkaisulla’ tarkoitetaan tekijän kirjoittamaa ideaa tai ideaa koskevaa kommenttia; 
  • ’EPP-ryhmän Euroopan tulevaisuutta käsittelevällä alustalla’ tarkoitetaan kaikkien käytettävissä olevaa verkkoalustaa, jolle kootaan tekijöiden ja julkaisijan ideoita; 
  • ’sisällöllä’ tarkoitetaan tekijän alustalla julkaisemaa sisältöä ja erityisesti ideoita tai ideoita koskevia kommentteja; 
  • ’käyttäjätilillä’ tarkoitetaan tekijän tällä sivustolla olevaa henkilökohtaista ympäristöä, jonka avulla hän pääsee erityiseen sisältöön ja voi osallistua alustalla olevan sisällön luomiseen; 
  • ’alustalla’ tarkoitetaan aineetonta välinettä, joka on kaikkien käytettävissä internetin avulla ja jonka välityksellä käyttäjät voivat osallistua käyttämällä ’käyttäjätiliään’; 
  • ’vierailijalla’ tarkoitetaan henkilöä, jolla on pääsy alustalle ja/tai joka käyttää alustaa luomatta ’käyttäjätiliä’.
2 ARTIKLA – TARKOITUS 

Näiden yleisten käyttöehtojen tarkoituksena on määritellä julkaisijan ehdottaman ja kaikkien käytettävissä olevan alustan käyttöehdot.  

Tekijöitä pyydetään osallistumaan seuraavin tavoin:

  • Esimerkki 1: kertomalla mielipiteensä alustalla jo julkaistuista ideoista kannattamalla tai kommentoimalla niitä. 
  • Esimerkki 2: jakamalla ehdotuksensa ja tarjoamalla siten kokemuksensa ja ideansa koko hankkeen hyödyksi. 
3 ARTIKLA – SOVELTAMISALA

Alustan käyttöehtoja sovelletaan rajoituksetta ja varauksetta kaikkiin alustalla tarjottaviin palveluihin. 

Alustan käyttöehdot tulevat voimaan heti, kun ne on julkaistu sivustolla, ja alustan käyttöehdot säilyvät voimassa, kunnes julkaisija muokkaa niitä joko osittain tai kokonaan.

4 ARTIKLA – SISÄLLÖN VALVONTA

Tekijöiden vastuulla on varmistaa, että heidän sisältönsä ei riko muiden oikeuksia ja vapauksia ja että se noudattaa voimassa olevia määräyksiä. 

Julkaisija tarkistaa tekijän lähettämät ideat ennen niiden julkaisemista ja pidättää itsellään oikeuden olla julkaisematta ideaa, joka ei ole lakien ja asetusten, näiden käyttöehtojen tai konferenssin peruskirjan mukainen.

Julkaisija tarkistaa tekijän lähettämät kommentit niiden julkaisemisen jälkeen ja pidättää itsellään oikeuden piilottaa kommentit, jotka eivät ole lakien ja asetusten, näiden käyttöehtojen tai konferenssin peruskirjan mukaisia. 

Tekijöitä ja vierailijoita pyydetään ilmiantamaan julkaisijalle edellä ja konferenssin peruskirjassa lueteltujen periaatteiden ja arvojen vastainen sisältö sähköpostitse osoitteeseen futureofeurope@eppgroup.eu.

5 ARTIKLA – JULKAISIJAN VASTUUN RAJOITTAMINEN

Tällä sivustolla olevat tiedot ovat mahdollisimman paikkansapitäviä, ja sivustoa päivitetään säännöllisesti, mutta sen tiedoissa voi olla epätarkkuuksia, puutteita tai aukkoja. Jos havaitset puutteen, virheen tai mahdollisen toimintahäiriön, lähetä sähköpostia osoitteeseen futureofeurope@eppgroup.eu ja kuvaile siinä ongelma mahdollisimman tarkasti (ongelman aiheuttava sivu, suoritettu toiminto, käytetyn tietokoneen ja selaimen tyyppi jne.).  

Sisällön lataaminen tapahtuu aina käyttäjän omalla riskillä ja yksinomaan käyttäjän omalla vastuulla. Näin ollen julkaisijaa ei voida saattaa vastuuseen lataamisen seurauksena käyttäjän tietokoneelle aiheutuneista vahingoista tai hävinneistä tiedoista.

Julkaisija ei ole tällä sivustolla olevista hypertekstilinkeistä, jotka johtavat muihin internetin resursseihin.  

6 ARTIKLA – OIKEUS SAADA PÄÄSY TIETOIHIN JA LUOTTAMUKSELLISUUS

Pyydämme lukemaan sivuston tietosuojakäytännön.