Vi bruger cookies for a sikre den bedst mulige oplevelse, når du besøger vores hjemmeside.
Dit input! corner

Vilkår og betingelser

voice
speak
expression
opinion

Vilkår og betingelser

Dette websted drives i overensstemmelse med EU-retten. Anvendelse er underlagt gældende generelle betingelser. Ved at bruge webstedet vedkender du at have læst og accepteret disse betingelser. Betingelserne kan til enhver tid og uden varsel ændres af udgiverne (EPP-Gruppen), som ikke på nogen måde kan holdes ansvarlig for misbrug af tjenesten. 

ARTIKEL 1 – DEFINITIONER 

Med henblik på fortolkningen af disse generelle vilkår og betingelser for platformens anvendelse defineres de nedenfor i ental eller flertal optrædende termer som følger: 

  • bidragyder: enhver person der har oprettet en "konto", som vedkommende tilgår ved hjælp af strengt personligt og fortroligt login og password, og som interagerer på platformen enten for at fremlægge en idé eller bifalde eller kommentere en idé, der er offentliggjort på platformen, eller for at registrere og indberette en begivenhed. 
  • bidrag: enhver idé skrevet af en bidragyder, eller enhver kommentar til en idé. 
  • EPP-Gruppens platform for Europas fremtid: onlineplatformen der er tilgængelig for alle og samler bidragydernes og udgiverens idéer. 
  • indhold: indhold der offentliggøres af en bidragyder på platformen, navnlig idéer eller kommentarer til idéer. 
  • konto: en bidragyders personlige rum på dette websted, hvorfra vedkommende har adgang til specifikt indhold og kan bidrage til skabelsen af indhold på platformen. 
  • platform: det afmaterialiserede værktøj der er tilgængeligt for alle via internettet, og som brugerne kan bidrage til via deres konto. 
  • besøgende: person der har adgang til og/eller bruger platformen uden at have oprettet en konto.  
ARTIKEL 2 – FORMÅL 

Formålet med disse generelle vilkår og betingelser for anvendelse er at definere vilkårene og betingelserne for anvendelsen af platformen som foreslået af udgiverne og tilgængelig for alle.   

Bidragydere opfordres til at deltage på følgende måder:  

  • Eksempel 1: Ved at tilkendegive deres mening om ideer, der allerede er offentliggjort på platformen, ved at bifalde eller kommentere disse. 
  • Eksempel 2: Ved at dele deres forslag for at berige hele projektet med deres erfaringer og idéer. 
ARTIKEL 3 – ANVENDELSESOMRÅDE  

Platformens vilkår og betingelser for anvendelse gælder uden begrænsninger eller forbehold for alle tjenester, der indgår i platformen. 

Platformens vilkår og betingelser for anvendelse træder i kraft, når de offentliggøres på webstedet, og forbliver i kraft, indtil de helt eller delvis ændres af udgiveren.

ARTIKEL 4 – MODERERING AF INDHOLD

Det er bidragydernes ansvar at sikre, at deres indhold ikke krænker andres rettigheder og friheder og overholder gældende bestemmelser. 

Offentliggørelse af idéer fra bidragsyderen er underlagt forudgående moderering fra udgiverens side, og denne forbeholder sig ret til ikke at offentliggøre idéer, der strider imod love og forskrifter, nærværende vilkår og betingelser eller konferencechartret.

Offentliggørelsen af bidragyderens kommentarer er underlagt efterfølgende moderering fra udgiverens side, og denne forbeholder sig ret til at skjule kommentarer, der strider imod love og forskrifter, nærværende vilkår og betingelser eller konferencechartret

Bidragsydere og besøgende opfordres til at underrette udgiveren om ethvert indhold, der er i modstrid med de principper og værdier, der er anført ovenfor og i konferencens charter, ved at sende en e-mail til futureofeurope@eppgroup.eu.

ARTIKEL 5 – UDGIVERS BEGRÆNSEDE ANSVAR  

Oplysningerne på dette websted er så nøjagtige som muligt, og webstedet opdateres regelmæssigt, men kan indeholde unøjagtigheder, udeladelser eller mangler. Hvis du konstaterer en mangel, fejl eller hvad der forekommer at være en teknisk fejl, bedes du sende en e-mail til futureofeurope@eppgroup.eu med så præcis en beskrivelse af problemet som muligt (den berørte side, den udløste handling, den anvendte type computer og browser etc.).   

Al downloading af indhold sker for brugerens egen risiko og på dennes eget ansvar. Udgiveren kan derfor ikke holdes ansvarlig for nogen skade på brugerens computer eller for tab af data som følge af downloading.  

De hyperlinks til andre ressourcer på internettet, der indgår i dette websted, er ikke omfattet af udgiverens ansvarsforpligtelser.  

ARTIKEL 6 – ADGANGSRET OG FORTROLIGHEDSRET

Se webstedets specifikke databeskyttelsespolitik.