Annak érdekében, hogy a lehető legjobb élményt nyújtsa weboldalunk látogatása során, sütiket használunk.
Mondja el a véleményét! corner

Felhasználási feltételek

voice
speak
expression
opinion

Felhasználási feltételek

Ezt a honlapot az uniós jogszabályoknak megfelelően üzemeltetjük. Használatát ezen általános feltételek szabályozzák. A honlap használatával Ön elismeri, hogy elolvasta és elfogadta e feltételeket. Ezek bármikor módosíthatók a Közzétevő (az EPP képviselőcsoport) által küldött értesítés nélkül, és a Közzétevő semmilyen módon nem tehető felelőssé a szolgáltatással való visszaélésért. 

1. CIKK – FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 

A platform ezen általános felhasználási feltételeinek (GTCU) értelmezésében a többes vagy egyes számban használt kifejezések meghatározása a következő: 

  • Hozzászóló: minden olyan személy, aki olyan „felhasználói fiókot” hozott létre, amelynek révén szigorúan személyre szóló és bizalmas felhasználónevet és jelszót használva lép be, és aki vagy egy ötlet közzététele, a platformon közzétett ötlet támogatása vagy véleményezése, illetve egy esemény regisztrálása és bejelentése céljából jár el a platformon.
  • Hozzászólás: a Hozzászóló által megfogalmazott bármely ötlet vagy egy ötlettel kapcsolatos megjegyzés.
  • Az EPP képviselőcsoport Európa jövőjével foglalkozó platformja: az a mindenki számára hozzáférhető online platform, amely egybegyűjti a Hozzászólók és a Közzétevő ötleteit.
  • Tartalom: a valamely Hozzászóló által a platformon közzétett bármely tartalom, különösen egy ötlet vagy valamely ötlettel kapcsolatos megjegyzés.
  • Felhasználói fiók: valamely Hozzászóló e weboldalon belüli személyes felülete, amely lehetővé teszi számára, hogy meghatározott tartalmakhoz hozzáférjen, és hozzájáruljon Tartalmak létrehozásához a Platformon.
  • Platform: az a dematerializált eszköz, amely mindenki számára elérhető az interneten keresztül, és amelyen keresztül a Felhasználók „Felhasználói fiókjukon” keresztül hozzászólhatnak.
  • Látogató: bármely személy, aki hozzáféréssel rendelkezik a Platformhoz és/vagy használja azt anélkül, hogy Felhasználói fiókot hozna létre.
2. CIKK – CÉL

E GTCU célja a Közzétevő által kínált és mindenki számára hozzáférhető Platform felhasználási feltételeinek meghatározása.

A Hozzászólók a következő módokon vehetnek részt:

  • 1. példa: Véleményt nyilvánítanak a Platformon már közzétett ötletekről, támogatva őket vagy megjegyzéseket fűzve hozzájuk.
  • 2. példa: Megosztják javaslatukat, hogy tapasztalataikkal és ötleteikkel az egész projektet gazdagítsák.
3. CIKK – HATÁLY

A Platform felhasználási feltételei korlátozás és fenntartás nélkül alkalmazandók a Platformon kínált valamennyi szolgáltatásra.

A Platform felhasználási feltételei a weboldalon való közzétételük napján lépnek hatályba, és mindaddig hatályban maradnak, amíg azokat a Közzétevő részben vagy egészben nem módosítja.

4. CIKK – A TARTALOM MODERÁLÁSA

A Hozzászólók felelnek annak biztosításáért, hogy az általuk létrehozott Tartalom ne sértse mások jogait és szabadságait, és megfeleljen a hatályos jogi szabályozásnak.

A Közzétevő a Hozzászóló által benyújtott ötleteket a közzétételüket megelőzően moderációnak veti alá, és fenntartja a jogot ahhoz, hogy ne tegyen közzé olyan ötletet, amely nem felel meg a jogszabályoknak és rendelkezéseknek, e feltételeknek vagy a Konferencia chartájának.

A Hozzászóló által benyújtott ötletek közzétételért elsősorban a Közzétevő felel, amely fenntartja magának a jogot ahhoz, hogy ne tegyen közzé olyan ötletet, amely nem felel meg a jogszabályoknak és rendelkezéseknek, e feltételeknek vagy a Konferencia alapokmányának.

Kérjük a Hozzászólókat és Látogatókat, hogy a futureofeurope@eppgroup.eu e-mail-címen jelentsenek be a Közzétevőnek minden olyan tartalmat, amely ellentétes a fent felsorolt elvekkel és értékekkel, valamint a konferencia alapokmányában foglaltakkal.

5. CIKK – A KÖZZÉTEVŐ FELELŐSSÉGÉNEK KORLÁTOZÁSA

Az ezen a weboldalon található információk a lehető legpontosabbak, és a weboldalt rendszeresen frissítik, de pontatlanságokat, kihagyásokat vagy hiányosságokat tartalmazhatnak. Ha hiányosságot, hibát vagy rendellenességnek tűnő működést észlel, kérjük, küldjön e-mailt a futureofeurope@eppgroup.eu címre, a lehető legpontosabban ismertetve a problémát (a problémát okozó oldalt, a kiváltott műveletet, az alkalmazott számítógép és böngésző típusát stb.).

Bármely tartalom letöltésére a felhasználó saját kockázatára és kizárólagos felelősségére kerül sor. Következésképpen a Közzétevő nem tehető felelőssé a felhasználó számítógépének károsodásáért vagy a letöltésből eredő adatvesztésért.

Az e weboldalon létrehozott, az interneten található egyéb forrásokra mutató hiperszöveges hivatkozások nem tartoznak a Közzétevő felelősségi körébe.

6. CIKK – A HOZZÁFÉRÉSHEZ ÉS A TITOKTARTÁSHOZ VALÓ JOG

Kérjük, olvassa el a weboldal külön adatvédelmi politikáját.