Pentru a vă asigura că obțineți cea mai bună experiență posibilă atunci când vizitați site-ul nostru, utilizăm module cookie.
Spuneți-vă părerea! corner

Termeni și condiții

voice
speak
expression
opinion

Termeni și condiții

Site-ul funcționează conform legislației UE. Utilizarea sa este reglementată de prezentele condiții generale. Prin utilizarea site-ului, confirmați că ați citit și acceptat aceste condiții. Ele pot fi modificate în orice moment și fără niciun avertisment prealabil de către editor (Grupul PPE), care nu poate fi tras la răspundere în niciun fel pentru utilizarea abuzivă a acestui serviciu. 

ARTICOLUL 1 - DEFINIȚII 

Pentru interpretarea prezentelor condiții generale de utilizare a platformei, termenii utilizați în continuare, la plural sau singular, sunt definiți după cum urmează: 

  • Contribuitor: înseamnă orice persoană care a creat un „cont” prin care se conectează folosind un nume de utilizator și o parolă strict personale și confidențiale și care intervine pe platformă pentru a publica o idee, pentru a susține sau a formula comentarii referitoare la o idee publicată pe platformă sau pentru a înregistra și relata un eveniment. 
  • Contribuție: înseamnă orice idee scrisă de un contribuitor sau un comentariu referitor la o idee. 
  • Platforma Grupului PPE privind viitorul Europei: înseamnă platforma online accesibilă tuturor și care găzduiește ideile contribuitorilor și ale editorului. 
  • Conținut: înseamnă orice conținut publicat de un contribuitor pe platformă și, în special, orice idee sau comentariu referitor la o idee. 
  • Cont: înseamnă spațiul personal al unui contribuitor pe acest site, care îi permite să acceseze un anumit conținut și să contribuie la crearea conținutului pe platformă. 
  • Platformă: desemnează instrumentul imaterial, accesibil tuturor pe internet și prin intermediul căruia utilizatorii pot contribui, conectându-se la „contul” lor. 
  • Vizitator: desemnează orice persoană care are acces la platformă și/sau care o utilizează fără să își fi creat un „cont”.
ARTICOLUL 2 - OBIECTIV 

Scopul termenilor și condițiilor generale de utilizare este de a defini termenii și condițiile de utilizare a platformei propuse de editor și accesibile tuturor.

Contribuitorii sunt invitați să participe în următoarele moduri:

  • Exemplul 1: exprimându-și opinia cu privire la ideile deja publicate pe platformă, sprijinindu-le sau comentându-le. 
  • Exemplul 2: prezentându-și propunerea prin care doresc să contribuie la întregul proiect cu experiența și ideile lor. 
ARTICOLUL 3 - SFERA DE APLICARE

Termenii și condițiile de utilizare ale platformei se aplică, fără restricții sau rezerve, tuturor serviciilor oferite pe platformă. 

Termenii și condițiile de utilizare a platformei intră în vigoare de la data publicării lor pe site și rămân în vigoare până când sunt modificate parțial sau total de către editor.

ARTICOLUL 4 - MODERAREA CONȚINUTULUI

Contribuitorii au responsabilitatea de a se asigura că ceea ce publică nu încalcă drepturile și libertățile celorlalți și respectă reglementările în vigoare. 

Publicarea ideilor transmise de contribuitor face obiectul unei moderări a priori din partea editorului, care își rezervă dreptul de a nu publica o idee care nu respectă legislația și reglementările, termenii și condițiile generale prezente sau Carta Conferinței.

Publicarea comentariilor transmise de contribuitor face obiectul unei moderări a posteriori de către editor, care își rezervă dreptul de a ascunde comentariile care nu respectă legislația și reglementările, termenii și condițiile generale prezente sau Carta Conferinței

Contribuitorul și vizitatorul sunt invitați să raporteze editorului orice conținut care contravine principiilor și valorilor enumerate mai sus și în Carta Conferinței, trimițând un e-mail la adresa futureofeurope@eppgroup.eu.

ARTICOLUL 5 - LIMITAREA RĂSPUNDERII EDITORULUI

Informațiile conținute pe acest site sunt cât mai corecte posibil, iar site-ul este actualizat periodic, dar poate conține inexactități, omisiuni sau lacune. Dacă observați o lacună, o eroare sau ceea ce pare a fi o defecțiune, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa futureofeurope@eppgroup.eu, descriind problema cât mai exact posibil (pagina care a cauzat problema, acțiunea declanșată, tipul de computer și browserul utilizate...).

Orice conținut este descărcat pe riscul și pe răspunderea exclusivă a utilizatorului. În consecință, editorul nu poate fi considerat răspunzător pentru nicio deteriorare a calculatorului utilizatorului sau pierdere de date cauzate de descărcare.

Linkurile hipertext create în cadrul acestui site către alte resurse de pe internet nu angajează responsabilitatea editorului.

ARTICOLUL 6 - DREPTUL DE ACCES ȘI CONFIDENȚIALITATEA

Vă rugăm să consultați declarația specifică de confidențialitate a site-ului.