Siekdami užtikrinti geriausią įmanomą patirtį mūsų svetainės lankytojams, naudojame slapukus.
Išsakykite savo nuomonę! corner

Nuostatos ir sąlygos

voice
speak
expression
opinion

Nuostatos ir sąlygos

Ši svetainė eksploatuojama laikantis ES teisės aktų. Jos naudojimą reglamentuoja dabartinės bendrosios sąlygos. Naudodamasis svetaine patvirtinate, kad susipažinote su šiomis sąlygomis ir jas priėmėte. Leidėjas (ELP frakcija), kuris jokiu būdu negali būti laikomas atsakingu už bet kokį netinkamą paslaugos naudojimą, gali jas keisti bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo. 

1 STRAIPSNIS. APIBRĖŽTYS 

Siekiant paaiškinti šios platformos bendrąsias naudojimo nuostatas ir sąlygas, toliau (daugiskaita arba vienaskaita) vartojami terminai apibrėžiami taip: 

  • dalyvis– tai bet kuris asmuo, kuris susikūrė paskyrą, kuria susisiekia naudodamas griežtai asmeninį ir konfidencialų prisijungimo vardą ir slaptažodį, ir kuris dalyvauja platformoje, siekdamas paskelbti idėją, palaikyti platformoje paskelbtą idėją arba pateikti jos komentarą, arba užregistruoti renginį ir apie jį pranešti; 
  • indėlis– tai bet kokia dalyvio pateikta idėja arba jos komentaras. 
  • ELP frakcijos platforma „Europos ateitis“: tai internetinė platforma, kuria gali naudotis visi ir kurioje renkamos dalyvių ir leidėjo idėjos; 
  • turinys– tai bet koks platformoje dalyvio paskelbtas turinys, visų pirma bet kokia idėja ar idėjos komentaras; 
  • paskyra– tai dalyvio asmeninė erdvė šioje svetainėje, suteikianti jam galimybę susipažinti su konkrečiu turiniu ir prisidėti prie turinio kūrimo šioje platformoje; 
  • platforma– tai nemateriali priemonė, kuria visi gali naudotis internetu ir kuria naudodamiesi vartotojai gali prisidėti per savo paskyrą; 
  • lankytojas– tai bet kuris asmuo, kuris turi prieigą prie platformos ir (arba) ja naudojasi nesusikūręs paskyros.
2 STRAIPSNIS. TIKSLAS 

Šių bendrųjų naudojimo nuostatų ir sąlygų tikslas yra apibrėžti leidėjo siūlomos ir visiems prieinamos platformos naudojimo nuostatas ir sąlygas. 

Dalyviai kviečiami dalyvauti šiais būdais:

  • 1 pavyzdys: pateikdami savo nuomonę apie platformoje jau paskelbtas idėjas, jas palaikydami arba komentuodami. 
  • 2 pavyzdys: pasidalindami savo pasiūlymu praturtinti visą projektą savo patirtimi ir idėjomis. 
3 STRAIPSNIS. TAIKYMO SRITIS

Platformos naudojimo sąlygos be jokių apribojimų ar išlygų taikomos visoms platformoje teikiamoms paslaugoms. 

Platformos naudojimo sąlygos įsigalioja nuo jų paskelbimo svetainėje ir galioja tol, kol leidėjas jas iš dalies arba visiškai pakeis.

4 STRAIPSNIS. TURINIO MODERAVIMAS

Dalyviai privalo užtikrinti, kad jų turinys nepažeistų kitų asmenų teisių ir laisvių ir atitiktų galiojančius teisės aktus. 

Dalyvio pateiktas idėjas a priori moderuoja leidėjas, pasilikdamas teisę neskelbti idėjos, kuri neatitinka įstatymų ir kitų teisės aktų, šių sąlygų ar Konferencijos chartijos.

Dalyvio pateiktas pastabas a posteriori moderuoja leidėjas, pasilikdamas teisę paslėpti komentarus, kurie neatitinka įstatymų ir kitų teisės aktų, šių sąlygų arba Konferencijos chartijos

Dalyvio ir lankytojo prašoma pranešti leidėjui apie bet kokį turinį, kuris prieštarauja pirmiau išvardytiems ir Konferencijos chartijoje skelbiamiems principams ir vertybėms, nusiunčiant e. laišką adresu futureofeurope@eppgroup.eu.

5 STRAIPSNIS. LEIDĖJO ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Šioje svetainėje pateikiama informacija yra kuo tikslesnė ir reguliariai atnaujinama, tačiau joje gali būti netikslumų, praleidimų ar spragų. Jei pastebėjote spragą, klaidą arba tai, kas, atrodo, yra sisteminis sutrikimas, siųskite e. laišką adresu futureofeurope@eppgroup.eu, kuriame kuo tiksliau apibūdinkite problemą (probleminį puslapį, sutrikusį veiksmą, kompiuterio ir naršyklės tipą ir t. t.). 

Bet koks turinio parsisiųsdinimas atliekamas paties naudotojo rizika ir tik jo atsakomybe. Todėl leidėjas negali būti laikomas atsakingu už naudotojo kompiuterio sugadinimą ar duomenų praradimą dėl parsisiųsdinimo.

Šioje svetainėje pateiktos hiperteksto nuorodos į kitus internete esančius išteklius nėra susijusios su leidėjo atsakomybe.

6 STRAIPSNIS. TEISĖ SUSIPAŽINTI SU DUOMENIMIS IR KONFIDENCIALUMAS

Žr. konkrečią šios svetainės privatumo politiką.