Meie veebisaidi külastamisel parima võimaliku kogemuse saamiseks kasutame küpsiseid.
Räägi kaasa! corner

Ettepanekud

Seisame demokraatlikuma Euroopa eest

  • Soovime, et kodanikel oleks suurem sõnaõigus selles, kes Euroopat juhib. Inimesed peaksid Euroopa Parlamendi valimistel teadma, millise kandidaadi nad valivad. See mitte ainult ei suurendaks vastutust ja läbipaistvust, vaid tagaks ka inimeste suurema kaasatuse. Seepärast soovime tugevdada nn esikandidaatide protsessi, nii et enamuse saavutanud suurim erakond saaks õiguse nimetada ametisse komisjoni presidendi. Lisaks peaks igal esikandidaadil olema vastavate liikmesriikide erakondade ja Euroopa erakondade toetus, mis on saadud demokraatliku nimetamisprotsessi tulemusena.
  • Komisjoni kui terviku demokraatliku legitiimsuse suurendamiseks oleks hea, kui iga tulevane volinik saaks kandideerida ka oma liikmesriigi valimistel silmapaistval kohal ja kui igal volinikul oleks võimalik olla ka Euroopa Parlamendi liige. Lisaks usume, et iga komisjoni koosseisu aluseks peaks olema konkreetne koalitsioonileping, mis põhineb poliitilistel suunistel ja konkreetsetel projektidel.

  • Soovime, et Euroopa Parlamendil oleks täielikud parlamentaarsed õigused. Nii nagu riikide parlamentidel, tuleks ka Euroopa Parlamendile anda täielik õigus teha seadusandlikke algatusi, mitte jätta seda õigust ainult Euroopa Komisjoni pädevusse.

  • Soovime, et Euroopa Parlamendil oleks täielik kontrolliõigus Euroopa Komisjoni üle. Euroopa Parlamendil peaks olema võimalik nii tagandada üksikuid volinikke kui ka esitada konstruktiivne umbusaldusavaldus.

  • Soovime reformida valimisseadust, et luua elujõuline parteide konkurents, mis peegeldaks meie liidu olemust ja tagaks igale Euroopa valijale võrdse õiguse osaleda Euroopa Parlamendi valimistel, sõltumata elukohast.

  • Me soovime õiguslikult siduvat õigusriigi mehhanismi, et kaitsta õigusriiki igapäevaste poliitiliste vastuolude eest. Euroopa Kohtule tuleks teha ülesandeks vaadata korrapäraselt läbi olukord liikmesriikides ja anda volitused määrata vajaduse korral karistusi, sealhulgas rahalisi karistusi. Õigusriigi küsimustes peaks viimane sõna alati jääma Euroopa Kohtule.

Kommentaarid

2021-07-28 06:11:10 Airis Jayden

Hi gdinfo

Hi gdinfo

positive
0
positive
0

Reply to the Comment

Oled kindel, et tahad kommentaari kustutada?'