Varmistaaksemme parhaan mahdollisen kokemuksen sivuillamme käyntiin, käytämme evästeitä.
Kerro mielipiteesi corner

Ehdotukset

Puolustamme demokraattisempaa Eurooppaa

  • Haluamme, että kansalaiset voivat vaikuttaa enemmän siihen, kuka johtaa Eurooppaa. Eurooppalaisten olisi tiedettävä Euroopan parlamentin vaaleissa, ketä ehdokasta he äänestävät. Tämä paitsi lisäisi vastuuvelvollisuutta ja avoimuutta myös takaisi ihmisten laajemman osallistumisen. Siksi haluamme vahvistaa kärkiehdokasmenettelyä, jotta enemmistön muodostavalla suurimmalla puolueella on oikeus nimittää komission puheenjohtaja. Lisäksi jokaisen kärkiehdokkaan ehdokkuuden edellytyksenä olisi oltava kansallisten puolueiden ja eurooppalaisten puolueiden tuki, joka saadaan demokraattisen nimittämisen avulla.                                                                                                    
  • Koko komission demokraattisen legitimiteetin lisäämiseksi olisi hyödyllistä, että jokainen tuleva komission jäsen voisi toimia näkyvässä asemassa myös jäsenvaltionsa vaaleissa ja että jokaisella komission jäsenellä olisi mahdollisuus olla myös Euroopan parlamentin jäsen. Lisäksi katsomme, että kunkin komission olisi perustuttava konkreettiseen koalitiosopimukseen, joka perustuu poliittisiin suuntaviivoihin ja konkreettisiin hankkeisiin.                                                                                    
  • Haluamme, että Euroopan parlamentilla on täydet parlamentaariset oikeudet. Kuten kansallisella tasolla, Euroopan parlamentille olisi annettava täysi lainsäädännöllinen aloiteoikeus, ja tätä valtaa ei pitäisi jättää ainoastaan Euroopan komissiolle.                                                                                                                               
  • Haluamme, että Euroopan parlamentilla on täydet Euroopan komission valvontaoikeudet. Euroopan parlamentilla on oltava mahdollisuus panna syytteeseen yksittäisiä komission jäseniä ja ottaa käyttöön rakentava epäluottamuslause.                                                                          
  • Haluamme uudistaa vaalilakia, jotta voimme luoda elinvoimaisen puoluekilpailun, joka kuvastaa unionimme luonnetta ja jonka avulla varmistetaan, että jokaisella eurooppalaisella äänestäjällä on yhtäläinen oikeus osallistua Euroopan parlamentin vaaleihin asuinpaikastaan riippumatta.                                                                                                                                                                             
  • Haluamme oikeudellisesti sitovan oikeusvaltiomekanismin, jolla suojellaan oikeusvaltioperiaatetta tavallisilta poliittisilta kiistoilta. Euroopan unionin tuomioistuimelle on annettava tehtäväksi tarkastella säännöllisesti jäsenvaltioiden tilannetta ja valtuudet määrätä tarvittaessa seuraamuksia, jotka voivat olla luonteeltaan myös taloudellisia. Oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvissä kysymyksissä Euroopan unionin tuomioistuimella olisi aina oltava viimeinen sana.

Kommentteja

2021-07-28 06:11:10 Airis Jayden

Hi gdinfo

Hi gdinfo

positive
0
positive
0

Reply to the Comment

Oletko varma että haluat poistaa kommentin?'