За да сме сигурни, че получавате най-доброто преживяване, когато посещавате нашия уебсайт, ние използваме бисквитки (cookies).
Кажете си мнението! corner

Предложения

Заставаме зад една по-демократична Европа

  • Искаме мнението на гражданите за това кой да ръководи Европа да има по-голяма тежест. Европейците трябва да знаят за кой кандидат гласуват на изборите за Европейски парламент. Това не само ще повиши отчетността и прозрачността, но и ще гарантира по-активното участие на гражданите. Ето защо искаме да укрепим процеса на номиниране на водещи кандидати, така че най-голямата партия, формираща мнозинството, да получи правото да номинира председателя на Комисията. Освен това кандидатурата на всеки водещ кандидат следва да зависи от подкрепата на съответните национални партии, както и от подкрепата на европейските партии, получена чрез процес на демократична номинация.                                                                                                                                                                                                        
  • За да се укрепи демократичната легитимност на Комисията като цяло, би било удачно всеки бъдещ неин член да може да се явява и на видна позиция в изборите в съответната си държава членка, както и всеки член на Комисията да може да бъде и член на Европейския парламент. Освен това вярваме, че всеки състав на Комисията следва да се изгражда на базата на конкретно коалиционно споразумение, което се основава на политическите насоки и конкретни проекти.                                                                                                                                                                              
  • Искаме Европейският парламент да разполага с пълни парламентарни права. На Европейският парламент следва да се предоставят пълни правомощия за законодателна инициатива, какъвто е случаят при националните парламенти, а не тези правомощия да са единствено в ръцете на Комисията.                                                                                                                                                                                                
  • Искаме Европейският парламент да има права за пълен контрол над Европейската комисия. Европейският парламент следва да има способността да отстранява от длъжност отделни членове на Комисията, както и възможност за внасяне на конструктивен вот на недоверие.                                                                                                                                                                                                                                    
  • Искаме да се реформира изборното право, така че да се създаде оживено съревнование между партиите, което да отразява естеството на нашия Съюз и да гарантира, че всеки европейски гласоподавател има равно право да участва в европейските избори независимо от местопребиваването си.                                                                                                                                                                                       
  • Искаме законообвързващ механизъм за защита на принципите на правовата държава, за да не бъде прилагането им уязвимо от всекидневните политически разпри. На Съда на Европейския съюз следва да бъде възложена задачата за редовен съдебен контрол на състоянието в държавите членки и да му бъде дадено правомощието при необходимост да налага санкции, включително финансови. Съдът на Европейския съюз следва винаги да има последната дума по въпросите на принципите на правовата държава.

Коментари

2021-07-28 06:11:10 Airis Jayden

Hi gdinfo

Hi gdinfo

positive
1
positive
0

Reply to the Comment

Сигурни ли сте, че искате да изтриете коментара?'