Για να διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά την επίσκεψη στον ιστότοπό μας, χρησιμοποιούμε cookies.
Πείτε τη γνώμη σας corner

Προτάσεις

Υποστηρίζουμε μια πιο δημοκρατική Ευρώπη

  • Θέλουμε οι πολίτες να έχουν μεγαλύτερο λόγο σχετικά με το ποιος ηγείται της Ευρώπης. Στις ευρωεκλογές, οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να γνωρίζουν ποιον υποψήφιο ψηφίζουν. Αυτό όχι μόνο θα αυξήσει τη λογοδοσία και τη διαφάνεια, αλλά και θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θέλουμε να ενισχύσουμε τη διαδικασία του «κορυφαίου υποψηφίου», έτσι ώστε το μεγαλύτερο κόμμα που σχηματίζει πλειοψηφία να έχει το δικαίωμα να ορίσει τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Επιπλέον, η υποψηφιότητα κάθε κορυφαίου υποψηφίου θα πρέπει να υπόκειται στη στήριξη των αντίστοιχων εθνικών κομμάτων και στη στήριξη των ευρωπαϊκών κομμάτων, μετά το πέρας μιας διαδικασίας δημοκρατικού διορισμού.                                                                                                                                                                                                   
  • Για να ενισχυθεί η δημοκρατική νομιμοποίηση της Επιτροπής στο σύνολό της, σκόπιμο θα ήταν, κάθε μελλοντικός Επίτροπος να μπορεί επίσης να κατεβαίνει ως υποψήφιος σε διακεκριμένη θέση στις εκλογές στο κράτος μέλος του και κάθε Επίτροπος να έχει τη δυνατότητα να είναι επίσης βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιπλέον, πιστεύουμε ότι κάθε Επιτροπή θα πρέπει να στηρίζεται πάνω σε μια συγκεκριμένη συμφωνία συνασπισμού με βάση πολιτικές κατευθύνσεις και συγκεκριμένα σχέδια.                                                                                                                                                                        
  • Θέλουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει πλήρη κοινοβουλευτικά δικαιώματα. Όπως συμβαίνει και σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να παραχωρηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πλήρες δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας και να μην έχει την εξουσία αυτή μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.                                                                                                                                                                                                                                                  
  • Θέλουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει πλήρη δικαιώματα ελέγχου επί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καθαιρεί μεμονωμένους επιτρόπους, καθώς και να καταθέτει εποικοδομητική πρόταση δυσπιστίας.                                                                                                                                                                                                              
  • Θέλουμε τη μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας ζωηρός κομματικός ανταγωνισμός που θα αντικατοπτρίζει τη φύση της Ένωσής μας και θα διασφαλίζει ότι κάθε Ευρωπαίος ψηφοφόρος έχει ισότιμο δικαίωμα συμμετοχής στις ευρωεκλογές, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του.                                                                                                                                                                                                    
  • Θέλουμε έναν νομικά δεσμευτικό μηχανισμό για το κράτος δικαίου, ώστε να προστατεύεται το κράτος δικαίου από τις καθημερινές πολιτικές διαμάχες. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να επιφορτιστεί με την τακτική επανεξέταση της κατάστασης στα κράτη μέλη και να έχει την εξουσία να επιβάλλει κυρώσεις, εφόσον συντρέχει λόγος, συμπεριλαμβανομένων και οικονομικών κυρώσεων. Όσον αφορά τα ζητήματα που άπτονται του κράτους δικαίου, τον τελευταίο λόγο θα πρέπει πάντα να έχει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχόλια

2021-07-28 06:11:10 Airis Jayden

Hi gdinfo

Hi gdinfo

positive
0
positive
0

Reply to the Comment

Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να διαγράψετε το σχόλιο;'