Używamy plików cookies aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia podczas odwiedzania naszej strony,
Podziel się swoją opinią! corner

Propozycje

Grupa EPL opowiada się za społeczną gospodarką rynkową na miarę XXI wieku

  • Grupa EPL pragnie, aby w Europie tworzono miejsca pracy, w szczególności dla osób młodych. Nie można pozwolić na to, by obecną młodzież nazywano „straconym pokoleniem”, które doświadczyło dwóch kryzysów gospodarczych z rzędu. W tym celu Grupa EPL chce jeszcze bardziej umocnić i pogłębić jednolity rynek, szczególnie wobszarze swobodnego przepływu usług, aby przyspieszyć proces zawiązywania unii bankowej i unii rynków kapitałowych.                                                                                                                                                                                                                        
  • Grupa EPL pragnie, aby Europa zapewniała dobrobyt gospodarczy oraz promowała zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost. Aby to osiągnąć, należy wdrożyć przyszłościową reformę unii gospodarczej i walutowej: należy dalej stymulować konwergencję gospodarczą między państwami członkowskimi i skuteczniej dostosowywać politykę fiskalną, przy czym jednocześnie trzeba uwzględniać dalsze postępy w kierunku utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego.                                                                                                                                                                                         
  • Grupa EPL pragnie, aby europejska młodzież mogła się rozwijać, jednocześnie pielęgnując doświadczenia osób starszych. Aby zapewnić owocną wymianę międzypokoleniową, wszystkie propozycje ustawodawcze UE należy kontrolować pod kątem uwzględniania potrzeb młodzieży i osób starszych, a jednocześnie należy nadal inwestować w działania na rzecz młodzieży i kontynuować programy wymiany i inicjatywę Interrail.                                                                                                                                                                                                                                      
  • Grupa EPL popiera europejski model rolniczy oparty na rodzinach. Należy zadbać o to,  aby rolnictwo nadal odgrywało główną rolę w tętniących życiem społecznościach wiejskich w całej UE i aby handel produktami rolnymi pozostał atrakcyjną ścieżką dla kolejnych pokoleń. Grupa EPL żąda wzmocnionej redystrybucji płatności bezpośrednich na rzecz osób, które faktycznie prowadzą działalność rolniczą w gospodarstwach rodzinnych, aby uniknąć problemu koncentracji gruntów, z której korzyści finansowe czerpią wyłącznie duzi inwestorzy.                                                                                                                                         
  • Grupa EPL pragnie, aby europejskie firmy i MŚP miały możliwości rozwoju. Grupa EPL zdecydowanie uważa, że rozkwit otoczenia biznesowego, w którym tworzone są miejsca pracy i możliwości, pilnie wymaga ograniczenia biurokracji, z którą muszą się mierzyć przedsiębiorstwa, poprzez ograniczenie formalności administracyjnych bez obniżania istotnych wymogów wynikających z przepisów.

Komentarze

Reply to the Comment

Czy na pewno chcesz usunąć komentarz?'