Za najboljšo možno doživetje ob obisku naše spretne strani, uporabite piškotke.
Sodeluj! corner

Predlogi

Zavzemamo se za socialno tržno gospodarstvo, primerno za 21. stoletje

  • Ustvarjati želimo kakovostna delovna mesta, zlasti za naše mlade. Ne smemo dovoliti, da postanejo izgubljena generacija, ki je doživela dve gospodarski krizi zapored. Zato nameravamo še naprej utrjevati in poglabljati enotni trg, posebno na področju prostega pretoka storitev, da bi pospešili dokončanje bančne unije in unije kapitalskih trgov.

  • Želimo, da bi Evropa ustvarjala gospodarsko blaginjo ter spodbujala trajnostno in vključujočo rast. Da bi dosegli ta cilj, moramo izvesti v prihodnost usmerjeno reformo ekonomske in monetarne unije: spodbujati moramo nadaljnjo gospodarsko konvergenco med državami članicami in učinkoviteje usklajevati svoje fiskalne politike, pri tem pa razmisliti o nadaljnjem napredku k ustanovitvi Evropskega denarnega sklada.

  • Zagotoviti želimo, da bodo lahko mladi uspešni, obenem pa cenimo izkušnje starejših. Če želimo doseči plodovito medgeneracijsko izmenjavo, moramo preveriti ustreznost vseh zakonodajnih predlogov Evropske unije za mlade in starejše, hkrati pa nadaljevati naložbe v mlade, programe za izmenjavo in pobudo DiscoverEU/brezplačne vozovnice Interrail.

  • Zavzemamo se za evropski model kmetijstva, ki temelji na družinah. Kmetovanje mora ostati v središču živahnih podeželskih skupnosti po vsej EU in biti privlačno za naslednje rodove. Zahtevamo prerazporeditev neposrednih plačil tistim, ki resnično izvajajo kmetijsko dejavnost na družinskih kmetijah, da bi se izognili koncentraciji lastništva zemlje le v finančne koristi velikih vlagateljev.

  • Želimo, da bi bila naša podjetja, tudi srednja in mala, lahko uspešna. Za cvetoče poslovno okolje, ki ustvarja delovna mesta in priložnosti, moramo nujno zmanjšati upravno breme in birokracijo za podjetja, ne da bi pri tem zmanjšali vsebinske zahteve predpisov.

Komentarji

Reply to the Comment

Ali si prepričan, da želiš izbrisati ta komentar?'