За да сме сигурни, че получавате най-доброто преживяване, когато посещавате нашия уебсайт, ние използваме бисквитки (cookies).
Кажете си мнението! corner

Предложения

Застъпваме се за социална пазарна икономика, подготвена за 21-ви век

  • Искаме да създадем качествени работни места, особено за младите хора. Не можем да допуснем да имаме едно изгубено поколение, което преживява две последователни икономически кризи. Затова възнамеряваме допълнително да укрепим и задълбочим единния пазар, по-специално в областта на свободното движение на услуги, да ускорим завършването на банковия съюз и съюза на капиталовите пазари.                                                                                                                                                                          
  • Искаме Европа да гарантира икономическото благосъстояние и да насърчава устойчив и приобщаващ растеж. За да постигнем това, следва да приложим ориентирана към бъдещето реформа на нашия икономически и паричен съюз: трябва допълнително да стимулираме икономическото сближаване между държавите членки и да съгласуваме фискалните си политики по по-ефективен начин, като същевременно се вземе под внимание по-нататъшният напредък към Европейски паричен фонд.                                                                                                                                                                                                                                                        
  • Искаме да гарантираме, че младите хора преуспяват, като същевременно ценим високо опита на възрастните. За да се гарантира ползотворен диалог между поколенията, трябва да извършваме проверка на всички законодателни предложения на Европейския съюз по отношение на това дали са съобразени с младежите и възрастните хора, като същевременно продължаваме инвестициите си в младежта, програмите за обмен и инициативата „Interrail“.                                                                                                                                                                                                     
  • Застъпваме се за европейски селскостопански модел, който да се основава на семействата. Трябва да гарантираме, че селскостопанските дейности ще продължават да бъдат в ядрото на оживените селски общности из целия ЕС и че фермерството ще продължава да бъде атрактивно за следващите поколения. Отправяме искане за по-силно преразпределение на директните плащания към онези, които действително се занимават със селскостопанска дейност в семейни стопанства, за да се избегне проблемът с концентриране на земя единствено с оглед финансово облагодетелстване на едри инвеститори.                                                                                                                                                                                                        
  • Искаме нашите компании и МСП да могат да преуспяват. За да е налице процъфтяваща стопанска среда, която създава работни места и възможности, спешно трябва да намалим бюрократичната тежест за нашите дружества посредством съкращаване на бюрокрацията, без да се намаляват предвидените в законодателството изисквания по същество.

Коментари

Reply to the Comment

Сигурни ли сте, че искате да изтриете коментара?'