Siekdami užtikrinti geriausią įmanomą patirtį mūsų svetainės lankytojams, naudojame slapukus.
Išsakykite savo nuomonę! corner

Pasiūlymai

Pasisakome už XXI amžiui tinkamą socialinę rinkos ekonomiką

  • Norime kurti kokybiškas darbo vietas, ypač jaunimui. Negalime sau leisti, kad jaunoji karta, kuri paeiliui išgyveno dvi ekonomines krizes, taptų prarastąja karta. Todėl ketiname toliau stiprinti ir plėtoti bendrąją rinką, ypač laisvo paslaugų judėjimo srityje, kad pagreitėtų bankų sąjungos ir kapitalo rinkų sąjungos sukūrimas.

  • Norime, kad Europa užtikrintų ekonominę gerovę ir skatintų tvarų ir įtraukų augimą. Kad tai pasiektume, turime įgyvendinti į ateitį orientuotą mūsų ekonominės ir pinigų sąjungos reformą: turime skatinti tolesnę valstybių narių ekonominę konvergenciją ir veiksmingiau derinti mūsų fiskalinę politiką, kartu planuodami tolesnę pažangą kuriant Europos valiutos fondą.

  • Norime užtikrinti, kad jaunimas galėtų klestėti, kartu semdamiesi patirties iš vyresnio amžiaus žmonių. Siekdami užtikrinti, kad kartų mainai būtų vaisingi, turime atlikti visų Europos Sąjungos pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų patikrinimą jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių atžvilgiu, kartu tęsdami mūsų investavimą į jaunimą, mainų programas ir iniciatyvą „Discover Europe“ ir (arba) iniciatyvą dėl nemokamo „Interrail“ bilieto.

  • Pasisakome už šeimomis grindžiamą Europos žemės ūkio modelį. Turime užtikrinti, kad ūkininkavimas išliktų gyvybingų kaimo bendruomenių visoje ES centre ir kad ūkininkų prekyba būtų patraukli ir ateities kartoms. Reikalaujame, kad tiesioginės išmokos būtų labiau perskirstytos tiems, kurie iš tikrųjų vykdo žemės ūkio veiklą šeimos ūkiuose, kad būtų išvengta problemos, kai žemė sutelkiama tik siekiant didžiųjų investuotojų finansinės naudos.

  • Norime, kad mūsų įmonės ir MVĮ galėtų klestėti. Kad verslo aplinka, kurioje kuriamos darbo vietos ir galimybės, klestėtų, turime skubiai sumažinti biurokratinę naštą mūsų įmonėms, mažindami administracinę naštą, tačiau nemažindami esminių teisės aktų reikalavimų.

Komentarai

Reply to the Comment

Ar tikrai norite ištrinti komentarą?'