Pro zajištění nejlepší možné uživatelské zkušenosti využíváme soubory cookies.
Zapojte se do diskuse! corner

Návrhy

Zasazujeme se o sociálně tržní hospodářství odpovídající potřebám 21. století

  • Chceme vytvářet kvalitní pracovní místa, zejména pro mladé lidi. Nemůžeme dopustit, aby vznikla ztracená generace, která zažila dvě hospodářské krize za sebou. Z tohoto důvodu máme za cíl dále posílit a prohloubit jednotný trh, zejména v oblasti volného pohybu služeb, a urychlit dokončení bankovní unie a unie kapitálových trhů.                                                                                                      
  • Chceme, aby Evropa zajistila hospodářský blahobyt a podporovala udržitelný a inkluzivní růst. Abychom toho dosáhli, musíme prosadit na budoucnost orientované reformy naší hospodářské a měnové unie: musíme více stimulovat hospodářské sbližování členských států a účinněji sladit naše fiskální politiky a zároveň dosáhnout dalšího pokroku na cestě směrem k Evropskému měnovému fondu.                                                                                                                                                                            
  • Chceme zaručit, že se naši mladí lidé mohou rozvíjet, a zároveň si vážit zkušeností našich seniorů. Abychom podpořili přínosnou mezigenerační výměnu, musíme u všech legislativních návrhů Evropské unie provádět „kontrolu dopadů na mladé i starší lidi“. Musíme také pokračovat v našich investicích do mladých lidí, výměnných programů a iniciativy pro poznání Evropy s bezplatnou jízdenkou Interrail.                                                                                                                                                                                             
  • Zasazujeme se o evropský zemědělský model založený na rodinách. Musíme zajistit, že zemědělství zůstane v centru našich aktivních venkovských společenství napříč EU a že zemědělské obory zůstanou atraktivní i pro příští generace. Požadujeme výraznější přerozdělování přímých plateb směrem k těm, kteří se skutečně zapojují do zemědělských činností na rodinných zemědělských podnicích. Půda nesmí sloužit pouze pro finanční zisky velkých investorů.                                                                                                                                                                                                   
  • Chceme, aby naše malé a střední podniky mohly prosperovat. Pro rozvíjející se podnikatelské prostředí, které vytváří pracovní místa a příležitosti, naléhavě potřebujeme snížit byrokratickou zátěž, která zatěžuje naše podniky, a to omezením administrativních úkonů, aniž by se snížily hmotněprávní požadavky stanovené právními předpisy.

Komentáře

Reply to the Comment

Jste si jisti, že chcete tento komentář smazat?'