Varmistaaksemme parhaan mahdollisen kokemuksen sivuillamme käyntiin, käytämme evästeitä.
Kerro mielipiteesi corner

Ehdotukset

Kannatamme 2000-luvulle sopivaa sosiaalista markkinataloutta

  • Haluamme luoda laadukkaita työpaikkoja erityisesti nuorille. Emme voi sallia kadonnutta sukupolvea, joka on kokenut kaksi talouskriisiä peräkkäin. Tämän vuoksi aiomme edelleen vahvistaa ja syventää sisämarkkinoita erityisesti palvelujen vapaan liikkuvuuden alalla, jotta voimme nopeuttaa pankkiunionin ja pääomamarkkinaunionin valmiiksi saattamista.                                                                                                   
  • Haluamme, että Eurooppa takaa taloudellisen hyvinvoinnin ja edistää kestävää ja osallistavaa kasvua. Tämän saavuttamiseksi meidän on toteutettava tulevaisuuteen suuntautuva talous- ja rahaliittomme uudistus: meidän on edistettävä jäsenvaltioiden välistä taloudellista lähentymistä ja yhdenmukaistettava veropolitiikkaamme tehokkaammin samalla kun pohdimme edistymistä edelleen kohti Euroopan valuuttarahastoa.                                                                                                                                            
  • Haluamme varmistaa, että nuoret voivat menestyä samalla kun vaalimme vanhusten kokemuksia. Hedelmällisen sukupolvien välisen vaihdon varmistamiseksi meidän on varmistettava, että nuorten ja ikääntyneiden ihmisten tarpeet otetaan huomioon kaikissa Euroopan unionin lainsäädäntöehdotuksissa, ja jatkettava samaan aikaan nuoriin tehtäviä investointeja, vaihto-ohjelmia ja DiscoverEU-/Interrail-aloitetta.                                                                                                                                             
  • Kannatamme perheisiin perustuvaa eurooppalaista maatalousmallia. Meidän on varmistettava, että maatalous on edelleen tärkeä tekijä elinvoimaisissa maaseutuyhteisöissä kaikkialla EU:ssa ja että viljelijän ammatti kiinnostaa jatkossakin tulevia sukupolvia. Vaadimme suorien tukien tehokkaampaa uudelleenjakamista niille, jotka harjoittavat aitoa maataloustoimintaa perhetiloilla, jotta vältymme maa-alueiden keskittymiseltä vain suursijoittajia taloudellisesti hyödyttävällä tavalla.                                                                                                                                   
  • Haluamme, että yrityksemme ja pk-yrityksemme voivat menestyä. Kukoistava liiketoimintaympäristö, joka luo työpaikkoja ja mahdollisuuksia, edellyttää, että kevennämme kiireellisesti yrityksille aiheutuvaa byrokraattista taakkaa vähentämällä byrokratiaa tinkimättä kuitenkaan säädösten olennaisista vaatimuksista.

Kommentteja

Reply to the Comment

Oletko varma että haluat poistaa kommentin?'