Vi bruger cookies for a sikre den bedst mulige oplevelse, når du besøger vores hjemmeside.
Dit input! corner

Forslag

Vi går ind for en social markedsøkonomi, der passer til det 21. århundrede

  • Vi ønsker at skabe kvalitetsjob, navnlig for vores unge. Vi kan ikke acceptere at stå med en tabt generation, der har gennemlevet to økonomiske kriser i træk. Med henblik herpå agter vi at styrke og uddybe det indre marked yderligere, især den frie bevægelighed for tjenesteydelser for at fremskynde fuldførelsen af bankunionen og kapitalmarkedsunionen.

  • Vi ønsker, at EU står vagt om den økonomiske velfærd og fremmer bæredygtig og inklusiv vækst. For at opnå dette skal vi gennemføre en reform af vores Økonomiske og Monetære Union: Vi skal stimulere til yderligere økonomisk konvergens mellem medlemsstaterne og tilpasse vores finanspolitikker mere effektivt, samtidig med at vi overvejer yderligere fremskridt hen imod en europæisk monetær fond.

  • Vi ønsker at sikre vores unges trivsel, samtidig med at vi værdsætter vores ældres erfaringer. For at sikre en gavnlig udveksling mellem generationerne skal alle EU-lovforslag underkastes "kontrol af hensyntagen til unge og ældre", samtidig med at vi fortsætter vores ungdomsinvesteringer, udvekslingsprogrammer og initiativet Discover Europe/gratis Interrail.

  • Vi går ind for en europæisk landbrugsmodel baseret på familier. Vi skal sikre, at landbruget fortsat indtager en central plads i dynamiske landdistriktssamfund i hele EU, og at landbrugserhvervet forbliver attraktivt også for de kommende generationer. Vi kræver en øget omfordeling af de direkte betalinger til landbrugere, der reelt beskæftiger sig med landbrugsaktiviteter på familielandbrug, for at modvirke problemet med at arealer samles på færre hænder alene til storinvestorers fordel.                                                                                                                                                              
  • Vi ønsker, at vores virksomheder og SMV'er trives. For at skabe et trivselspræget erhvervsmiljø, der skaber arbejdspladser og muligheder, er det presserende vigtigt at få bugt med de bureaukratiske byrder, som vores virksomheder pålægges, ved at mindske den bureaukratiske byrde, men uden at indskrænke de materielle krav i forordningerne.

Kommentarer

Reply to the Comment

Er du sikker på, at du vil slette kommentaren?'