Meie veebisaidi külastamisel parima võimaliku kogemuse saamiseks kasutame küpsiseid.
Räägi kaasa! corner

Ettepanekud

Seisame 21. sajandile vastava sotsiaalse turumajanduse eest

  • Soovime luua kvaliteetseid töökohti, eeskätt noortele. Me ei saa endale lubada kadunud põlvkonda, kes on üle elanud järjest kaks majanduskriisi. Seepärast kavatseme veelgi tugevdada ja täiustada ühtset turgu, eelkõige teenuste vaba liikumise valdkonnas, kiirendada pangandusliidu ja kapitaliturgude liidu väljakujundamist.

  • Soovime, et Euroopa tagaks majandusliku heaolu ning edendaks kestlikku ja kaasavat majanduskasvu. Selleks peame ellu viima majandus- ja rahaliidu tulevikku suunatud reformi. Peame veelgi ergutama majanduslikku lähenemist liikmesriikide vahel ja tõhusamalt ühtlustama eelarvepoliitikat, kaaludes samal ajal edasiliikumist Euroopa Valuutafondi loomise suunas.

  • Soovime tagada, et noored saaksid jõudsalt areneda, ja väärtustada samal ajal meie eakate kogemusi. Et põlvkondadevaheline dialoog oleks viljakas, peame Euroopa Liidu seadusandlike ettepanekute puhul alati arvestama nii noori kui ka eakaid. Samal ajal tuleb jätkata noortesse investeerimist, vahetusprogramme ja „Discover Europe“ ning tasuta Interraili algatust.
  • Seisame Euroopa põllumajandusmudeli eest, mis põhineb peredel. Peame tagama, et põllumajandus jääks kogu ELis elujõuliste maakogukondade keskmesse ning et põllumehe amet jääks järgmiste põlvkondade jaoks atraktiivseks. Nõuame otsetoetuste suuremat ümberjaotamist neile, kes päriselt tegelevad põllumajandusega pere-ettevõtetes, et vältida maa koondumist üksnes suurte investorite kätte rahalise kasu saamiseks.

  • Soovime, et meie ettevõtjatel ja VKEdel oleksid head tingimused. Et ärikeskkond õitseks ning loodaks töökohti ja võimalusi, on tingimata vaja vähendada ettevõtete halduskoormust, vähendades bürokraatiat, tegemata seejuures mööndusi eeskirjade sisuliste nõuete osas.

Kommentaarid

Reply to the Comment

Oled kindel, et tahad kommentaari kustutada?'