Aby sme zaistili čo najlepší možný zážitok z návštevy našej webovej stránky, používame súbory cookie.
Vyjadrite svoj názor! corner

Návrhy

Zasadzujeme sa o sociálne trhové hospodárstvo vhodné pre 21. storočie

  • Chceme vytvárať kvalitné pracovné miesta, a to najmä pre mladých. Nemôžeme si dovoliť stratiť jednu generáciu, ktorá zažila dve hospodárske krízy po sebe. Preto hodláme ďalej prehlbovať jednotný trh, a to najmä v oblasti voľného pohybu služieb, a zrýchliť dokončenie bankovej únie a únie kapitálových trhov.

  • Chceme, aby Európa zabezpečila hospodársky blahobyt a podporila udržateľný a inkluzívny rast. V záujme dosiahnutia tohto cieľa musíme uskutočniť výhľadovú reformu hospodárskej a menovej únie: musíme podnecovať hlbšiu hospodársku konvergenciu medzi členskými štátmi, efektívnejšie zosúladiť naše fiškálne politiky a zároveň uvažovať o ďalšom smerovaníEurópskemu menovému fondu.

  • Chceme zaručiť prosperitu mladých a zároveň skvalitniť život najstarších spoluobčanov. V záujme úspešnej medzigeneračnej výmeny musíme vykonať kontrolu všetkých legislatívnych návrhov Európskej únie z hľadiska ich vhodnosti pre mladých ľudí a seniorov a zároveň pokračovať v investíciách do mladých ľudí, do výmenných programov a do iniciatívy DiscoverEU/bezplatný cestovný lístok Interrail.

  • Zasadzujeme sa o európsky poľnohospodársky model založený na rodinách. Musíme zabezpečiť, aby farmárčenie zostalo stredom živých vidieckych spoločenstiev v celej EÚ a aby farmársky obchod nestratil príťažlivosť pre budúce generácie. Požadujeme dôraznejšiu redistribúciu priamych platieb smerom k tým, ktorí sa skutočne venujú poľnohospodárskym činnostiam na rodinných farmách, aby sme predišli problému sústredenia poľnohospodárskej pôdy výlučne vo finančný prospech veľkých investorov.

  • Chceme, aby naše podniky a MSP dokázali prosperovať. Ak sa má vytvoriť prekvitajúce podnikateľské prostredie, v ktorom vznikajú pracovné miesta a príležitosti, treba ihneď znížiť byrokratické zaťaženie podnikov obmedzením byrokracie a zároveň zachovať opodstatnené požiadavky na reguláciu.

Komenty

Reply to the Comment

Naozaj chcete odstrániť komentár?'