Για να διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά την επίσκεψη στον ιστότοπό μας, χρησιμοποιούμε cookies.
Πείτε τη γνώμη σας corner

Προτάσεις

Υποστηρίζουμε μια κοινωνική οικονομία της αγοράς κατάλληλη για τον 21ο αιώνα

  • Θέλουμε τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, ιδίως για τους νέους μας. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να δημιουργηθεί μια χαμένη γενιά που βίωσε δύο συναπτές οικονομικές κρίσεις. Για τον σκοπό αυτό, έχουμε την πρόθεση να ενισχύσουμε και να εμβαθύνουμε την ενιαία αγορά ακόμη περισσότερο, ιδίως στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών, ώστε να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.                                                                                                                                                                                                 
  • Θέλουμε η Ευρώπη να διασφαλίζει την οικονομική ευημερία και να προωθεί τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να υλοποιήσουμε μια μακρόπνοη μεταρρύθμιση της Οικονομικής και Νομισματικής μας Ένωσης: πρέπει να τονώσουμε περαιτέρω την οικονομική σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών και να ευθυγραμμίσουμε αποτελεσματικότερα τις δημοσιονομικές πολιτικές μας, εξετάζοντας παράλληλα την περαιτέρω πρόοδο προς ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο.                                                                                                                                                                
  • Θέλουμε να διασφαλίσουμε την ευδοκίμηση των νέων μας, με παράλληλη αξιοποίηση της εμπειρίας των ηλικιωμένων μας. Για να διασφαλιστεί μια γόνιμη ανταλλαγή μεταξύ των γενεών, πρέπει να διενεργούμε έναν «έλεγχο συνεκτίμησης των νέων και των ηλικιωμένων» για όλες τις νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεχίζοντας παράλληλα να επενδύουμε στη νεολαία, τα προγράμματα ανταλλαγών και την πρωτοβουλία «Ανακαλύψτε την Ευρώπη/Free Interrail».                                                                                                                                                           
  • Υποστηρίζουμε ένα ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο που βασίζεται στις οικογένειες. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η γεωργία θα παραμείνει στο επίκεντρο των δυναμικών αγροτικών κοινοτήτων σε ολόκληρη την ΕΕ και ότι το επάγγελμα του γεωργού θα παραμείνει ελκυστικό για τις επόμενες γενιές. Ζητούμε μεγαλύτερη ανακατανομή των άμεσων ενισχύσεων υπέρ όσων ασκούν πραγματικά γεωργική δραστηριότητα σε οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ώστε να αποφευχθεί το πρόβλημα μιας συγκέντρωσης των γαιών που εξυπηρετεί αποκλειστικά το οικονομικό συμφέρον των μεγάλων επενδυτών.                                                                                                                     
  • Θέλουμε οι επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ μας να μπορούν να ακμάσουν. Για ένα ανθηρό επιχειρηματικό περιβάλλον που δημιουργεί θέσεις εργασίας και ευκαιρίες, πρέπει επειγόντως να περιορίσουμε τον γραφειοκρατικό φόρτο που βαρύνει τις επιχειρήσεις μας μειώνοντας τις διατυπώσεις, χωρίς όμως να μειώσουμε τις ουσιαστικές απαιτήσεις των κανονισμών.

Σχόλια

Reply to the Comment

Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να διαγράψετε το σχόλιο;'