Om ervoor te zorgen dat u de best mogelijke ervaring krijgt wanneer u onze website bezoekt, maken wij gebruik van cookies.
Laat je mening horen! corner

Voorstellen

We staan voor een sociale markteconomie die klaar is voor de 21e eeuw

  • We willen hoogwaardige banen creëren, vooral voor onze jongeren. We kunnen niet toestaan dat er een verloren generatie is die twee economische crisissen op rij heeft meegemaakt. Daartoe willen wij de interne markt verder versterken en verdiepen, vooral op het gebied van het vrije verkeer van diensten, en de voltooiing van de bankenunie en de kapitaalmarktenunie bespoedigen.

  • We willen dat Europa zorgt voor economisch welzijn, en duurzame en inclusieve groei bevordert. Daarvoor moeten wij een toekomstgerichte hervorming van onze economische en monetaire unie doorvoeren: we moeten verdere economische convergentie tussen de lidstaten stimuleren en het begrotingsbeleid beter op elkaar laten afstemmen, en daarbij verdere stappen in de richting van een Europees Monetair Fonds overwegen.

  • We willen ervoor zorgen dat onze jeugd tot bloei kan komen, en tegelijk ook de ervaring van onze ouderen koesteren. Voor een vruchtbare uitwisseling tussen de generaties moeten we alle wetgevingsvoorstellen van de Europese Unie onderwerpen aan een “geschiktheidscontrole voor jongeren en ouderen”, terwijl we doorgaan met investeren in jongeren, met onze uitwisselingsprogramma’s en de initiatieven voor het ontdekken van Europa en gratis Interrail.

  • We staan voor een gezinsvriendelijk Europees landbouwmodel. We moeten ervoor zorgen dat landbouw de kern blijft van levendige plattelandsgemeenschappen in de hele EU en dat de handel in landbouwproducten aantrekkelijk blijft voor volgende generaties. We eisen een sterkere herverdeling van de rechtstreekse betalingen aan degenen die zich in familiebedrijven oprecht bezighouden met landbouwactiviteiten, om te voorkomen dat grond wordt geconcentreerd puur ten bate van grote investeerders.

  • We willen dat onze ondernemingen en kmo’s tot bloei kunnen komen. Voor een bloeiend bedrijfsklimaat met meer banen en kansen moeten we hoognodig de bureaucratische last voor ondernemingen verlichten in de vorm van minder rompslomp, zonder de inhoudelijke vereisten van de verordeningen te versoepelen.

Opmerkingen

Reply to the Comment

Bent u zeker dat u uw antwoord wil verwijderen?'