Biex niżguraw li jkollok l-aħjar esperjenza possibbli, meta żżur il-websajt tagħna, nużaw cookies.
Semma' leħnek! corner

Proposti

Aħna nappoġġjaw Ewropa li tmexxi l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima

  • Jekk l-Ewropa trid tieħu l-post leġittimu tagħha bħala l-mexxej ambjentali, l-Unjoni Ewropea trid tkun responsabbli għall-Politika dwar il-Klima, b'mod partikolari, biex tinnegozja u taqbel dwar ftehimiet internazzjonali dwar il-klima ma' pajjiżi terzi f'konformità mal-istandards ekoloġiċi Ewropej. Dan se jippermettilna wkoll naġġornaw u ninternazzjonalizzaw malajr il-mekkaniżmu għall-ipprezzar tal-karbonju permezz ta' ftehimiet li jinkludu l-akbar ammont possibbli ta' stati.

  • Biex it-tranżizzjoni klimatika tal-Ewropa taħdem, irridu naġġornaw l-Unjoni tal-Enerġija tagħna billi nużaw il-gass bħala riżors pont biex neliminaw il-faħam b'mod gradwali.

  • Aħna rridu ninvestu f'innovazzjoni nadifa, b'mod partikolari f'futur ta' mobilità ħielsa mill-emissjonijiet. Għal dan il-għan, nipproponu li naċċelleraw l-ippjanar u l-implimentazzjoni tan-networks tal-elettriku u l-idroġenu intra-UE permezz ta' definizzjoni ġdida ta' assi tat-TEN-idroġenu flimkien mal-bini ta' infrastruttura tal-idroġenu fl-UE kollha għall-ferroviji, għall-merkanzija tqila u għall-vetturi tal-passiġġieri.

  • Aħna rridu niżguraw li l-bqija tad-dinja tikkonforma mal-ambizzjonijiet klimatiċi tagħna. Għalhekk, qed nipproponu li nistabbilixxu Fondazzjoni globali tal-UE għall-Investiment tal-H2 (EUH2Invest) ta' EUR 50 biljun biex nimplimentaw it-trasferiment tat-teknoloġija u l-investimenti għall-produzzjoni tal-H2 u l-enerġija ekoloġika fil-pajjiżi Afrikani, Ażjatiċi u tal-Amerka Latina flimkien mal-għajnuna għall-iżvilupp.

Kummenti

Reply to the Comment

Int żgur li trid tħassar il-kumment?'