Vi bruger cookies for a sikre den bedst mulige oplevelse, når du besøger vores hjemmeside.
Dit input! corner

Forslag

Vi går ind for et EU, der fører an i kampen mod klimaforandringer

  • Hvis EU skal kunne indtage sin plads som førende på miljøområdet, skal Unionen have ansvaret for klimapolitikken, navnlig for at forhandle og indgå aftaler om internationale klimaaftaler med tredjelande i overensstemmelse med EU-standarderne på økologiområdet. Dette vil også gøre det muligt for os hurtigt at opgradere og internationalisere mekanismen for CO2-prissætning gennem aftaler, der omfatter så mange stater som muligt.

  • Hvis EU's klimaomstilling skal fungere, skal vi opgradere vores energiunion ved at bruge gas som en overgangsressource til udfasningen af kul.

  • Vi ønsker at investere i ren innovation, navnlig i en fremtid med emissionsfri mobilitet. Med henblik herpå foreslår vi en fremskyndelse af planlægning og gennemførelse af EU-interne el- og brintnet gennem en ny definition af TEN-hydrogenakser såvel som opbygning af en EU-dækkende brint infrastruktur for tog, tung godsbefordring og passagerkøretøjer.

  • Vi ønsker at sikre, at resten af verden er med til at opfylde vores klimaambitioner. Vi foreslår derfor, at der oprettes en global EU-H2-investeringsfond på 50 mia. EUR (EUH2Invest), som skal gennemføre teknologioverførsel og investeringer i Horisont 2 og grøn el produktion i afrikanske, asiatiske og latinamerikanske lande sammen med udviklingsbistand.

Kommentarer

Reply to the Comment

Er du sikker på, at du vil slette kommentaren?'