Za najboljšo možno doživetje ob obisku naše spretne strani, uporabite piškotke.
Sodeluj! corner

Predlogi

Zavzemamo se za Evropo, ki bo vodilna v boju proti podnebnim spremembam

  • Če želi Evropa prevzeti vodilno vlogo na področju okolja, ki ji pripada, mora biti Evropska unija odgovorna za podnebno politiko ter se zlasti s tretjimi državami pogajati in dogovarjati o mednarodnih podnebnih sporazumih v skladu z evropskimi ekološkimi standardi. To nam bo tudi omogočilo hitro nadgradnjo in internacionalizacijo mehanizma za oblikovanje cen ogljika s sporazumi, ki bodo vključevali čim več držav.

  • Da bi bil podnebni prehod Evrope uspešen, moramo nadgraditi svojo energetsko unijo in pri tem uporabiti plin kot premostitveni vir pri postopni odpravi premoga.

  • Vlagati želimo v čiste inovacije, zlasti v prihodnjo mobilnost brez izpustov. Zato predlagamo pospešitev načrtovanja in izvajanja električnih in vodikovih omrežij znotraj EU, pri čemer naj se na novo opredelijo osi vodika v omrežju TEN skupaj z gradnjo vseevropske vodikove infrastrukture za vlake, težka tovorna vozila in potniška vozila.

  • Zagotoviti želimo, da bi se nam preostali svet pridružil pri naših podnebnih ciljih. Zato predlagamo ustanovitev 50-milijardnega naložbenega sklada EU H2 (EUH2Invest) za prenos tehnologij in naložb za H2 ter proizvodnjo zelene energije v afriških, azijskih in latinskoameriških državah skupaj z razvojno pomočjo.

Komentarji

Reply to the Comment

Ali si prepričan, da želiš izbrisati ta komentar?'