Siekdami užtikrinti geriausią įmanomą patirtį mūsų svetainės lankytojams, naudojame slapukus.
Išsakykite savo nuomonę! corner

Pasiūlymai

Pasisakome už Europą, pirmaujančią kovoje su klimato kaita

  • Jei Europa nori užimti teisėtą lyderės aplinkos srityje vietą, EuroposSąjunga turi būti atsakinga už klimato politiką, visų pirma derėtis dėl tarptautinių klimato susitarimų su trečiosiomis šalimis ir dėl jų susitarti laikantis ekologinių Europos standartų. Tai taip pat leis mums sparčiai atnaujinti ir internacionalizuoti anglies dioksido apmokestinimo mechanizmą sudarant susitarimus, į kuriuos būtų įtraukta kuo daugiau valstybių.

  • Kad Europos prisitaikymas prie klimato kaitos būtų sėkmingas, turime atnaujinti mūsų energetikos sąjungą, naudodami dujas kaip tarpinius išteklius siekiant palaipsniui atsisakyti anglies.

  • Norime investuoti į švarias inovacijas, visų pirma įnetaršaus judumo ateitį. Todėl siūlome sparčiau planuoti ir diegti ES vidaus elektros energijos ir vandenilio tinklus, nustatant naują transeuropinio transporto tinklo vandenilio ašių apibrėžtį ir kuriant ES masto vandenilio infrastruktūrą traukiniams, sunkiasvorėms krovininėms ir keleivinėms transporto priemonėms.

  • Norime užtikrinti, kad visas pasaulis atitiktų mūsų užmojus klimato srityje. Todėl siūlome įsteigti 50 mlrd. EUR vertės pasaulinį ES H2 investicijų fondą (EUH2Invest), siekiant įgyvendinti technologijų perdavimą ir investuoti į vandenilį (H2) ir ekologiškos energijos gamybą Afrikos, Azijos ir Lotynų Amerikos šalyse, kartu teikiant paramą vystymuisi.

Komentarai

Reply to the Comment

Ar tikrai norite ištrinti komentarą?'