Meie veebisaidi külastamisel parima võimaliku kogemuse saamiseks kasutame küpsiseid.
Räägi kaasa! corner

Ettepanekud

Seisame Euroopa eest, mis juhib võitlust kliimamuutuste vastu

  • Kui Euroopa soovib võtta endale õigusega kuuluva juhirolli keskkonna kaitsmisel, peab Euroopa Liit vastutama kliimapoliitika eest, eelkõige pidama kolmandate riikidega läbirääkimisi ja sõlmima rahvusvahelisi kliimakokkuleppeid kooskõlas Euroopa keskkonnastandarditega. See võimaldab meil ka CO2 heite maksustamise mehhanismi kiiresti ajakohastada ja rahvusvaheliseks muuta, sõlmides kokkuleppeid, mis hõlmavad võimalikult paljusid riike.

  • Et Euroopa kliimaüleminek toimiks, peame oma energialiitu ajakohastama, kasutades gaasi vahepealse ressursina kivisöe kasutamise järkjärgulisel lõpetamisel.

  • Soovime investeerida puhtasse innovatsiooni, eelkõige selleks, et liikuvus oleks tulevikus heitevaba. Selleks teeme ettepaneku kiirendada ELi-siseste elektri- ja vesinikuvõrkude kavandamist ja rakendamist TEN-vesiniku telgede uue määratluse kaudu ning luua kogu ELi hõlmav vesinikutaristu rongide, raskeveokite ja sõiduautode jaoks.

  • Soovime tagada, et kogu maailm oleks meie kliimaeesmärkidega nõus. Seetõttu teeme ettepaneku luua 50 miljardi euro suurune ülemaailmne ELi vesiniku investeeringute fond (EUH2Invest), et rakendada tehnoloogiasiiret ja investeeringuid vesiniku ja rohelise energia tootmiseks Aafrika, Aasia ja Ladina-Ameerika riikides koos arenguabiga.

Kommentaarid

Reply to the Comment

Oled kindel, et tahad kommentaari kustutada?'