Aby sme zaistili čo najlepší možný zážitok z návštevy našej webovej stránky, používame súbory cookie.
Vyjadrite svoj názor! corner

Návrhy

Zasadzujeme sa o Európu, ktorá vedie v boji proti zmene klímy

  • Ak chce Európa zaujať svoje oprávnené postavenie lídra v oblasti ochrany životného prostredia, Európska únia musí zodpovedať za politiku v oblasti klímy, predovšetkým viesť rokovania o medzinárodných klimatických dohodách s tretími krajinami a uzatvárať ich v súlade s európskymi ekologickými normami. To nám tiež umožní rýchlo zmodernizovať a internacionalizovať mechanizmus stanovovania cien uhlíka prostredníctvom dohôd, do ktorých sa zapojí čo najviac štátov.

  • V záujme fungovania európskej transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy musíme modernizovať našu energetickú úniu, a to tak, že využijeme plyn ako prechodný zdroj na ceste k vyradeniu uhlia.

  • Chceme investovať do čistej inovácie, a najmä do budúcnosti mobility bez emisií. Na tento účel navrhujeme zrýchliť plánovanie a realizáciu vnútroeurópskych elektrických a vodíkových sietí prostredníctvom nového vymedzenia transeurópskych vodíkových osí (TEN-vodík) a zároveň budovať celoeurópsku vodíkovú infraštruktúru pre vlaky, nákladnú dopravu a osobné vozidlá.

  • Chceme presvedčiť zvyšok sveta, aby sa pridal k našim ambíciám v oblasti klímy. Preto navrhujeme zriadiť celosvetovú investičnú nadáciu EÚ H2 (EUH2Invest) s rozpočtom 50 miliárd eur na uskutočnenie transferu technológií a investícií do výroby H2 a čistej energie v afrických, ázijských a latinskoamerických krajinách spoločne s rozvojovou pomocou.

Komenty

Reply to the Comment

Naozaj chcete odstrániť komentár?'