Lai nodrošinātu vislabāko iespējamo pieredzi, apmeklējot mūsu vietni, mēs izmantojam sīkdatnes.
Izsaki savu viedokli! corner

Ieteikumi

Mēs iestājamies par Eiropu, kas ir cīņas pret klimata pārmaiņām priekšgalā

  • Lai Eiropa kļūtu par leģitīmu līderi vides jomā, ES ir jābūt atbildīgai par rīcību klimata jomā, jo īpaši apspriežoties un vienojoties ar trešām valstīm par starptautiskiem nolīgumiem klimata jomā, kuros tiek ievēroti Eiropas vides standarti. Tas arī mums ļaus ātri modernizēt un internacionalizēt oglekļa cenu noteikšanas mehānismu, slēdzot nolīgumus, kas aptver pēc iespējas vairāk valstu.

  • Lai Eiropas klimatiskā pārkārtošanās būtu veiksmīga, mums ir jāmodernizē enerģētikas savienība, izmantojot gāzi kā pārejas posma resursu, lai pakāpeniski pārtrauktu ogļu izmantošanu.

  • Mēs vēlamies ieguldīt tīrā inovācijā, jo īpaši nākotnes bezemisiju mobilitātes jomā. Šajā nolūkā mēs ierosinām paātrināt ES iekšējo elektroenerģijas un ūdeņraža tīklu plānošanu un ieviešanu, izmantojot jaunu TEN-ūdeņraža asu definīciju un izveidojot ES mēroga ūdeņraža infrastruktūru vilcieniem, smagajiem kravas transportlīdzekļiem un pasažieru transportlīdzekļiem.

  • Mēs vēlamies panākt, lai pārējā pasaule sekotu mūsu mērķiem klimata jomā. Tāpēc mēs ierosinām izveidot globālu ES H2 investīciju fondu (EUH2Invest) 50 miljardu EUR vērtībā, lai līdztekus attīstības palīdzībai īstenotu tehnoloģiju nodošanu un veiktu ieguldījumus H2 un zaļās elektroenerģijas ražošanā Āfrikas, Āzijas un Latīņamerikas valstīs.

Komentāri

Reply to the Comment

Vai esat pārliecināts, ka vēlaties dzēst komentāru?'