Om ervoor te zorgen dat u de best mogelijke ervaring krijgt wanneer u onze website bezoekt, maken wij gebruik van cookies.
Laat je mening horen! corner

Voorstellen

We staan voor een Europa dat het voortouw neemt in de strijd tegen klimaatverandering

  • Als Europa op milieugebied de leidersrol wil spelen die het toekomt, moet de Europese Unie verantwoordelijk zijn voor het klimaatbeleid, in het bijzonder voor het onderhandelen over en het sluiten van internationale klimaatovereenkomsten met derde landen overeenkomstig Europese milieunormen. Dit zal ons ook in staat stellen het mechanisme voor het beprijzen van koolstof snel uit te bouwen en te internationaliseren via overeenkomsten waaraan zoveel mogelijk landen deelnemen.

  • Wil de klimaattransitie in Europa slagen, dan moeten we de energie-unie naar een hoger plan tillen door gas als overbruggingsbron te gebruiken om zo steenkool geleidelijk uit te bannen.

  • We willen investeren in schone innovatie, vooral in een toekomst van emissievrije mobiliteit. Daartoe stellen we voor de planning en uitvoering van elektriciteits- en waterstofnetwerken binnen de EU te versnellen door middel van een nieuwe definitie van TEN-waterstoftrajecten en de opbouw van een EU-brede waterstofinfrastructuur voor treinen, vrachtwagens en personenwagens.

  • We willen ervoor zorgen dat de rest van de wereld zich aansluit bij onze klimaatambities. Daarom stellen we voor een wereldwijde EU-stichting voor waterstofinvesteringen (EUH2Invest) op te richten ter waarde van 50 miljard EUR voor technologieoverdracht en investeringen voor de productie van waterstof en groene stroom in Afrikaanse, Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen, samen met ontwikkelingshulp.

Opmerkingen

Reply to the Comment

Bent u zeker dat u uw antwoord wil verwijderen?'