Używamy plików cookies aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia podczas odwiedzania naszej strony,
Podziel się swoją opinią! corner

Propozycje

Grupa EPL opowiada się za Europą, która przewodzi staraniom na rzecz przeciwdziałania zmianomklimatu

  • Jeżeli Europa chce pełnić należną jej rolę lidera w zakresie ochrony środowiska, Unia Europejska musi ponosić odpowiedzialność za politykę klimatyczną, w szczególności w celu negocjowania i uzgadniania międzynarodowych porozumień klimatycznych z państwami trzecimi zgodnie z ekologicznymi normami europejskimi. Umożliwi to również  unowocześnienie i umiędzynarodowienie mechanizmu ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych w ramach umów zawieranych z jak największą liczbą państw.                                                                                                                                                     
  • Aby transformacja klimatyczna Europy się powiodła, należy unowocześnić unię energetyczną poprzez wykorzystanie gazu jako zasobu umożliwiającego stopniowe wycofanie węgla kamiennego.                                                                                                                                                                                                                                  
  • Grupa EPL pragnie inwestować w czyste innowacje, w szczególności w przyszłość bezemisyjnej mobilności. W tym celu Grupa EPL sugeruje przyspieszenie planowania i wdrażania wewnątrzunijnych sieci produkcji energii elektrycznej i wodoru poprzez zdefiniowanie na nowo osi TEN-hydrogen, a także budowę ogólnoeuropejskiej infrastruktury wodorowej dla pociągów, samochodów ciężarowych i pojazdów osobowych.                                                                                                                                                                                                                                    
  • Grupa EPL chce mieć pewność, że reszta świata podziela te ambicje klimatyczne. W związku z tym Grupa EPL proponuje utworzenie światowej Fundacji Inwestycyjnej UE H2 z budżetem 50 mld euro (EUH2Invest), która miałaby realizować transfer technologii oraz inwestycje w produkcję wodoru i zielonej energii w państwach Afryki, Azji i Ameryki Łacińskie, a także udzielać pomocy rozwojowej.

Komentarze

Reply to the Comment

Czy na pewno chcesz usunąć komentarz?'