Biex niżguraw li jkollok l-aħjar esperjenza possibbli, meta żżur il-websajt tagħna, nużaw cookies.
Semma' leħnek! corner

Valuri

Aħna nemmnu f'Ewropa li hija lesta li tagħti riżultati għaċ-ċittadini

Huwa biss permezz ta' azzjoni rapida u effettiva li l-Unjoni Ewropea tista' tikseb il-fiduċja taċ-ċittadini. Aħna nemmnu li d-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu kemm jista' jkun qrib taċ-ċittadini: il-belt, ir-reġjun, jew l-istat tagħhom, li jaderixxu mal-prinċipju tas-sussidjarjetà. Bl-istess mod, neħtieġu li l-Unjoni Ewropea tiffoka fuq l-isfidi komuni li nistgħu niffaċċjaw biss flimkien. Ħafna mill-iskuntentizza taċ-ċittadini fir-rigward tal-azzjoni Ewropea fi kriżijiet tal-passat, irriżultat mhux biss bħala reazzjoni għad-diffikultà li wieħed ikun jaf min eżattament kien responsabbli għad-deċiżjonijiet meħuda, iżda wkoll minħabba nuqqas ta' viżjoni politika. Madankollu, iċ-ċittadini jikkonkludu wkoll li neħtieġu Ewropa aktar b'saħħitha biex jiġu indirizzati b'mod effettiv il-problemi komuni.

Kummenti

2022-05-30 21:24:33 Wainer Paolo Paleari

L'Europa più forte si con Polizia unica Esercito unico PARLAMENTO unico tasse uniche moneta unica stipendio minimo unico pensioni più alte dobbiamo essere gli Stati Uniti d'Europa altrimenti non può funzionare!!!

L'Europa più forte si con Polizia unica Esercito unico PARLAMENTO unico tasse uniche moneta unica stipendio minimo unico pensioni più alte dobbiamo essere gli Stati Uniti d'Europa altrimenti non può funzionare!!!

Wainer Paolo Paleari 2022-05-30 21:24:41

positive
1
positive
0

positive
1
positive
0

Reply to the Comment

Int żgur li trid tħassar il-kumment?'