Για να διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά την επίσκεψη στον ιστότοπό μας, χρησιμοποιούμε cookies.
Πείτε τη γνώμη σας corner

Αξίες

Πιστεύουμε σε μια Ευρώπη έτοιμη να αποφέρει αποτελέσματα για τους πολίτες

Μόνο με την ταχεία και αποτελεσματική δράση μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Πιστεύουμε ότι οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες: στην πόλη τους, την περιφέρειά τους ή στο κράτος τους, στο πλαίσιο της τήρησης της αρχής της επικουρικότητας. Κατά τον ίδιο τρόπο, χρειαζόμαστε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να εστιάζει στις κοινές προκλήσεις που μόνον από κοινού μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Η δυσαρέσκεια των πολιτών για την ευρωπαϊκή δράση σε παρελθούσες κρίσεις οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο στο γεγονός ότι δυσκολεύονταν να κατανοήσουν ποιος ακριβώς ήταν ο υπεύθυνος για τις αποφάσεις που λαμβάνονταν, αλλά και στην έλλειψη πολιτικού οράματος. Ωστόσο, οι πολίτες έχουν επίσης καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μια ισχυρότερη Ευρώπη είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων.

Σχόλια

2022-05-30 21:24:33 Wainer Paolo Paleari

L'Europa più forte si con Polizia unica Esercito unico PARLAMENTO unico tasse uniche moneta unica stipendio minimo unico pensioni più alte dobbiamo essere gli Stati Uniti d'Europa altrimenti non può funzionare!!!

L'Europa più forte si con Polizia unica Esercito unico PARLAMENTO unico tasse uniche moneta unica stipendio minimo unico pensioni più alte dobbiamo essere gli Stati Uniti d'Europa altrimenti non può funzionare!!!

Wainer Paolo Paleari 2022-05-30 21:24:41

positive
1
positive
0

positive
1
positive
0

Reply to the Comment

Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να διαγράψετε το σχόλιο;'