Aby sme zaistili čo najlepší možný zážitok z návštevy našej webovej stránky, používame súbory cookie.
Vyjadrite svoj názor! corner

Hodnoty

Veríme v Európu, ktorá je pripravená naplniť očakávania občanov

Európska únia si môže získať dôveru občanov len rýchlym a efektívnym konaním. Sme presvedčení o tom, že rozhodnutia treba prijímať na úrovni čo najbližšej k občanom: v ich meste, regióne alebo štáte podľa zásady subsidiarity. Rovnako potrebujeme, aby sa Európska únia zamerala na spoločné výzvy, ktorým môžeme čeliť iba spoločne. Nespokojnosť občanov s európskym riešením minulých kríz bola z väčšej časti dôsledkom reakcie na to, že bolo ťažké určiť, kto presne zodpovedá za prijaté rozhodnutia, ako aj dôsledkom chýbajúcej politickej vízie. Občania sa však zároveň domnievajú, že efektívne riešenie spoločných problémov si vyžaduje silnejšiu Európu.

Komenty

Reply to the Comment

Naozaj chcete odstrániť komentár?'