Używamy plików cookies aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia podczas odwiedzania naszej strony,
Podziel się swoją opinią! corner

Wartości

Grupa EPL wierzy w Europę gotową do realizacji zamierzonych celów na rzecz jej obywateli

Unia Europejska może zyskać zaufanie obywateli jedynie za sprawą szybkiego i skutecznego działania. Grupa EPL uważa, że decyzje powinny być podejmowane jak najbliżej obywateli: na poziomie ich miasta, regionu lub państwa, z poszanowaniem zasady pomocniczości. Podobnie Unia Europejska musi koncentrować się na wspólnych wyzwaniach, z którymi Europejczycy mogą się mierzyć tylko poprzez wspólne działanie. Niezadowolenie obywateli z działań podejmowanych na szczeblu europejskim w czasie ostatnich kryzysów wynikało w dużej mierze nie tylko z trudności w ustaleniu, kto odpowiada za podejmowane decyzje, ale również z braku wizji politycznej. Z drugiej jednak strony obywatele również są zdania, że silniejsza Europa jest warunkiem koniecznym do skutecznego rozwiązywania wspólnych problemów.

Komentarze

Reply to the Comment

Czy na pewno chcesz usunąć komentarz?'