Używamy plików cookies aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia podczas odwiedzania naszej strony,
Podziel się swoją opinią! corner

Wartości

Grupa EPL wierzy w Europę gotową do realizacji zamierzonych celów na rzecz jej obywateli

Unia Europejska może zyskać zaufanie obywateli jedynie za sprawą szybkiego i skutecznego działania. Grupa EPL uważa, że decyzje powinny być podejmowane jak najbliżej obywateli: na poziomie ich miasta, regionu lub państwa, z poszanowaniem zasady pomocniczości. Podobnie Unia Europejska musi koncentrować się na wspólnych wyzwaniach, z którymi Europejczycy mogą się mierzyć tylko poprzez wspólne działanie. Niezadowolenie obywateli z działań podejmowanych na szczeblu europejskim w czasie ostatnich kryzysów wynikało w dużej mierze nie tylko z trudności w ustaleniu, kto odpowiada za podejmowane decyzje, ale również z braku wizji politycznej. Z drugiej jednak strony obywatele również są zdania, że silniejsza Europa jest warunkiem koniecznym do skutecznego rozwiązywania wspólnych problemów.

Komentarze

2022-05-30 21:24:33 Wainer Paolo Paleari

L'Europa più forte si con Polizia unica Esercito unico PARLAMENTO unico tasse uniche moneta unica stipendio minimo unico pensioni più alte dobbiamo essere gli Stati Uniti d'Europa altrimenti non può funzionare!!!

L'Europa più forte si con Polizia unica Esercito unico PARLAMENTO unico tasse uniche moneta unica stipendio minimo unico pensioni più alte dobbiamo essere gli Stati Uniti d'Europa altrimenti non può funzionare!!!

Wainer Paolo Paleari 2022-05-30 21:24:41

positive
1
positive
0

positive
1
positive
0

Reply to the Comment

Czy na pewno chcesz usunąć komentarz?'